Så stoppar vi sexuella övergrepp mot barn

Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. I många länder saknas kunskap om hur många som drabbas. Det vi vet är att våld och sexuella övergrepp mot barn är nära sammankopplade och att det existerar i alla kulturer, i alla länder och i alla samhällsklasser. Men det behöver inte vara så. Det går att förebygga.

Nollvision om våld mot barn

En nollvision om våld mot barn kräver systemförändring. För att nå dit behövs effektfulla insatser på olika nivåer. Det behövs bättre kunskap, konkreta lösningar och fler trygga miljöer. Det behövs också specifika insatser för att nå och stärka de barn som löper allra störst risk för att utsättas för övergrepp, eller som redan har blivit utsatta. Det kräver att barns integritet och rättigheter respekteras och att vuxna förstår, lyssnar och agerar. Det förutsätter att beslutsfattare prioriterar frågan. Allt detta verkar vi för.

Förstå behoven och vilka luckor som behöver fyllas

Som oberoende, privat stiftelse har vi på Childhood en unik möjlighet att testa oprövade idéer, stimulera oväntade samarbeten och investera i lösningar och förändringsaktörer som vi tror på, men som ännu inte är etablerade. En stor del av vårt arbete handlar om att förstå behoven och vilka luckor som behöver fyllas för att minska riskerna och mildra konsekvenserna av övergrepp mot barn. Vi lägger mycket tid och kraft på att söka upp, initiera och stödja innovativa projekt som på sikt kan skapa hållbar förändring. Med kunskap, finansiering och nätverk ger vi kraft till idéer och innovation som skyddar barn i Sverige och i övriga världen. Det bidrar till långsiktig systemförändring och förbättrar samtidigt tillvaron här och nu för det enskilda barnet.

Tre tematiska fokusområden

Vi arbetar inom tre tematiska områden – Trygga relationer & miljöer, Barns trygghet på nätet och Barnvänligt stöd & bemötande . Vi har valt dem utifrån var vi ser att barn är extra utsatta, var behoven för vårt arbete är som störst och var vi som organisation har störst erfarenhet och kunskap och således kan göra mest skillnad.

Trygga relationer & miljöer
Barns trygghet på nätet
Barnvänligt stöd & bemötande