Barnvänligt stöd & bemötande

Det tematiska området stöd och bemötande efter övergrepp handlar om att säkerställa ett bra bemötande när barn först berättar om övergrepp och kris- och terapeutiskt stöd och även om samhällets ansvar att samordna sina insatser för barns bästa. Det handlar om att utveckla metoder för att identifiera barn som är utsatta, hjälpa barn att berätta om övergrepp, insatser för att säkerställa att barnet är skyddat från förövaren, att barnet får nödvändigt stöd för att bearbeta övergreppet och att stärka barnets återhämtningsförmåga, förhindra re-traumatisering och långsiktiga negativa konsekvenser.

Undvika att barn far illa i rättsprocessen

Vi vet också att barn som utsatts för sexuella övergrepp och söker hjälp och skydd kan bli traumatiserade och fara illa i processen. Sociala och juridiska system är ofta svaga och dåligt koordinerade och utgår ifrån vuxnas perspektiv. Genom att arbeta för ökad samordning och kunskap hos ansvariga myndigheter minskar risken för re-traumatisering och chanserna ökar för att barnet ska få sin röst hörd i rättsväsendet.

Att arbeta förebyggande för att minska riskerna för att någon ska begå övergrepp/bli förövare är också en del av detta tematiska område. För att förhindra att övergrepp sker överhuvudtaget krävs fungerande insatser för att förändra beteendet hos de personer som har ett sexuellt tändningsmönster mot barn.

Barnrättsbyrån

Att våga satsa på nya organisationer och idéer som täpper till hål i skyddsnätet för barn är en viktig strategi för oss på Childhood. Därför…
LÄS MER