World Childhood Foundation Advisory Board

World Childhood Foundation Advisory Board är en extern expertgrupp som hjälper till med bedömningen av projektansökningar. Medlemmarna i Advisory Board läser igenom alla nya ansökningar. Därefter träffas gruppen tillsammans med Childhoods projekthandläggare för att diskutera igenom varje ansökan och lämna en rekommendation till styrelsen.

Inom Childhoods Advisory Board finns personer med kunskap i frågor som rör barns rättigheter, våld och sexuella övergrepp mot barn, förebyggande arbete med barn och familjer i utsatta situationer, kunskap om Childhoods samarbetsländer, kunskap om internationellt utvecklingssamarbete samt metodutveckling och utvärdering.

Advisory Board

Tryggve Balldin

Socionom och leg. psykoterapeut. Särskild kompetens inom evidensbaserade metoder för socialt arbete med barn och familjer. Erfarenheter från Östeuropa, Sydafrika och Sverige.

Linda Jonsson

Universitetslektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Linda har bland annat skrivit flera forskningsrapporter om sexuella övergrepp mot barn, sex som självskadebeteende och övergrepp online. Tidigare verksam vid Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn samt som forskningsansvarig på stiftelsen Allmänna Barnahuset.

Tove Kjellander

Fristående konsult specialiserad på barns rättigheter. Styrelseledamot i Ecpat. Tidigare projektledare för samarbetsprojektet Lyssna.nu och ordförande i Nätverket för Barnkonventionen.

Anna Nordenmark Severinsson

Anna Nordenmark Severinsson är internationell konsult. Hon har jobbat de senaste 25 åren runtom i världen på uppdrag av organisationer som UNICEF, EU, Världsbanken och globala stiftelser. Anna har specialiserat sig inom reformer av den sociala sektorn och att stärka organisationers och länders arbete för att främja barns rättigheter, skydd mot våld och exploatering.

Anna Norlén

Rektor för Erikastiftelsen, leg psykolog och leg. Psykoterapeut, specialiserad på stöd och behandling till barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp samt tidiga insatser för barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

Snow White O. Smelser

Medgrundare SafeguardKids Social Enterprise. Arbetar för närvarande med att utveckla samarbetet med SafeguardKids Foundation (Thailand) för att stärka barns trygghet i Sydostasien, online och offline. Hon arbetar även för FN med ansvar för utbildning och utvärdering gällande droger och brott i Etiopien. Master i Brottsrätt från Boston University.

Leah Richardson

Leah har över 15 års erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete, framförallt med fokus på folkhälsa hos utsatta grupper. Hon har arbetat för UNICEF, UNHCR och FN:s WFP NGO’s som Save the Children och WaterAid. Leah har rest i ett 60-tal länder, arbetat internationellt och har en stark förståelse för utmaningar och möjligheter i global utveckling. Hon brinner för att skapa hållbar förändring inifrån samhällen och system på ett sätt som stärker egenmakten.

Foton: privat, illustration: Sofia Åkerström