Vi som jobbar här

Vi på World Childhood Foundation arbetar för att förebygga att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Childhood har kontor i Sverige, Tyskland, USA och Brasilien. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm.

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare

Paula är Childhoods generalsekreterare
och började arbeta för Childhood hösten
2015. Hon har mångårig erfarenhet av
arbete med barn- och utvecklingsfrågor,
bl a inom Unicef och på SOS Barnbyar
i Danmark, där hon tidigare var VD.

paula@childhood.org
+46 (0)73 673 94 92

Petra Alexander

Kommunikatör

Petra jobbar som kommunikatör för vårt
projekt Säg vad du såg som fokuserar
på problematiken med resande förövare
i framför allt Kambodja, Thailand och
Filippinerna.

petra.alexander@childhood.org
+46 (8) 551 175 00

Joel Borgström

Programansvarig och projektledare

Joel är tematiskt ansvarig för vårt fokus-
område Barn i samhällsvård men arbetar
också med sexuell exploatering kopplat
till resande och turism. Han är landsansvarig
för Thailand och projektleder ett regionalt
initiativ om institutionalisering och barnhem
utomlands. Joel är samhällsvetare med lång
erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.
 
joel.borgstrom@childhood.org
+46 (0)70 811 61 60

Carin Almgren

Volontär

Carin är volontär på Childhood sedan
många år tillbaka. Hon arbetar främst
med produktionen av våra armband,
men hjälper också till vid events,
seminarier och andra tillställningar

carin.almgren@childhood.org
+46 (8) 551 775 00

Susanne Drakborg

Programansvarig

Susanne är tematiskt ansvarig för
frågor som rör Barns trygghet på
nätet samt för vårt arbete för htbq-
frågor. Hon är landansvarig för vårt
arbete i Ukraina, Belarus och Ryssland.
Hon är utbildad jurist, talar sju språk och
har lång erfarenhet av internationellt
utvecklingsarbete.

susanne.drakborg@childhood.org
+46 (0)72 724 43 05

Åsa Andreasson Åkerström

Kommunikations- och pressansvarig

Åsa skapar innehållet i alla våra kanaler
och håller kontakten med media. Sin
motivation hämtar hon från ett möte i
Kambodja, där hon träffade en mamma
vars dotter hade blivit utsatt för övergrepp.

asa.andreasson@childhood.org
+46 (0) 708 116 160

Kajsa Hagskog

Projektledare Insamling, företag & events

Kajsa arbetar främst med att stödja våra företagspartners och hitta nya samarbeten.
Hon har även ansvar för gåvor från privat-
personer, stiftelser och filantroper. Dessutom
projektleder hon många av våra events och
formger mycket av vårt informationsmaterial
t ex verksamhetsberättelse 2019.


kajsa.hagskog@childhood.org
+46 (0)70 826 73 14

Britta Holmberg

Programchef och vice generalsekreterare

Britta är programchef och vice general-
sekreterare. Hon är statsvetare med fokus
på Östeuropa och slaviska språk och har
en master i barns bästa och mänskliga
rättigheter. Britta har lång erfarenhet
av internationellt utvecklingsarbete, bl a på
Sida och Socialhögskolans internationella enhet.

britta.holmberg@childhood.org
+46 (0)72 724 43 05

Christian Larsson

Projektmedarbetare

Precis som Petra arbetar Christian med
projektet Säg vad du såg. Han är pedagog
med lång erfarenhet av internationellt barn-
skyddsarbete, bl a har han bott elva år i
Kambodja där han arbetade med gräsrots-
organisationer för att utveckla stöd till barn
som utsatts för övergrepp.

christian.larsson@childhood.org
+46 (8) 551 775 00

Annica Malmquist

Ekonomichef

Annica är Childhoods ekonomichef med
mångårig erfarenhet av financial controlling
och redovisning. Innan hon kom till oss på
Childhood arbetade hon som redovisnings-
konsult med fokus på stiftelser och ideella organisationer.


annica.malmquist@childhood.org
+46 (0)70 717 54 01

Ellika Mårtensson

Affärsansvarig företagssamarbeten

Ellika är affärsansvarig för Childhoods
företagssamarbeten. Hon brinner för alla
barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp och värdeskapande samarbeten
som stärker Childhoods position som partner för
social hållbarhet med fokus på de globala
hållbarhetsmåklen, speciellt 16.2.

ellika.martensson@childhood.org
+46 (0)70 190 48 45


Patricia Sandström

Insamlingschef

Patricia är Childhoods insamlingschef och har
en med en bakgrund från internationell affärs-
utveckling och CSR. Hon har arbetat på SOS
Children’s Villages International (SOS Barn-
byars globala organisation) där hon bl a ledde
organisationens globala företagssamarbeten
och även ansvarade för organisationens globala
filantropi. Just nu är Patricia föräldraledig.

patricia.sandström@childhood.org
+46 (0)70 480 69 60

Åsa Olsson

Programansvarig

Åsa är tematiskt ansvarig för våra familje-
stärkande insatser samt skydd för barn
med funktionsnedsättning. Hon är land-
ansvarig för vårt arbete i Kambodja och
Nepal och driver arbetet med interna barnskyddsrutiner. Åsa är statsvetare med
lång erfarenhet av internationellt barnskydds-
arbete, även i katastrofområden.

asa.olsson@childhood.org
+46 (0)72 724 43 11

Jeanette Tyllström

Executive assistant

Jeanette arbetar som Executive Assistant
och ansvarar för Childhoods löpande drift
och samordning. Jeanette brinner för att varje
dag få förmånen att arbeta och kämpa för alla
barns rättighet till att få växa i upp i en trygg och kärleksfull miljö, fri från alla typer av våld och
sexuella övergrepp.


jeanette.tyllstrom@childhood.org
+46 (0)70 471 69 38

Ulrikah Reihs

Programansvarig

Ulrikah är tematiskt ansvarig för vårt
arbete med barnvänligt stöd och bemötande
samt för våra insatser mot personer som
redan har eller ligger i riskzonen för att
begå övergrepp. Hon är landansvarig
för Sydafrika, Polen och Moldavien.
Ulrikah är socionom och har lång erfaren-
het av arbete inom socialtjänsten och Barnahus.

ulrikah.reihs@childhood.org
+46 (0)72 724 4309