Vi som jobbar här

Vi på World Childhood Foundation arbetar för att förebygga att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Childhood har kontor i Sverige, Tyskland, USA och Brasilien. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm.

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare

Paula är Childhoods generalsekreterare och började arbeta för Childhood hösten 2015. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn- och utvecklingsfrågor, bl a inom Unicef och på SOS Barnbyar i Danmark, där hon tidigare var VD.

paula@childhood.org
+46 (0)73 673 94 92

Petra E Alexander

Tf kommunikationsansvarig

Petra skapar innehållet i våra olika kanaler och driver kommunikationsarbetet på Childhood. Hon inspireras av sina kollegors engagemang, kunskap och drivkraft att göra världen till en bättre plats för alla barn.

petra.alexander@childhood.org
+46 (0)72 72 44 310

Carin Almgren

Volontär

Carin är volontär på Childhood sedan många år tillbaka. Hon arbetar främst med produktionen av våra armband, men hjälper också till vid events, seminarier och andra tillställningar

carin.almgren@childhood.org
+46 (8) 551 775 00

Joel Borgström

Programansvarig och projektledare

Joel är tematiskt ansvarig för vårt fokusområde Barn i samhällsvård men arbetar också med sexuell exploatering kopplat till resande och turism. Han är landsansvarig för Thailand och projektleder ett regionalt initiativ om institutionalisering och barnhem utomlands. Joel är samhällsvetare med lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.
 
joel.borgstrom@childhood.org
+46 (0)70 811 61 60

Susanne Drakborg

Programansvarig

Susanne är tematiskt ansvarig för frågor som rör Barns trygghet på nätet samt för vårt arbete för htbq-frågor. Hon är landansvarig för vårt arbete i Ukraina, Belarus och Ryssland. Hon är utbildad jurist, talar sju språk och har lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.

susanne.drakborg@childhood.org
+46 (0)70 999 49 69

AK Fagerlund

Givarservice

AK arbetar deltid med givarservice och webbshoppen.

ak.fagerlund@hildhood.org
+46 (0)8 551 175 00 

Britta Holmberg

Programchef och vice generalsekreterare

Britta är programchef och vice generalsekreterare. Hon är statsvetare med fokus på Östeuropa och slaviska språk och har en master i barns bästa och mänskliga rättigheter. Britta har lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete, bl a på Sida och Socialhögskolans internationella enhet.

britta.holmberg@childhood.org
+46 (0)72 724 43 05

Annica Malmqvist

Ekonomichef

Annica är Childhoods ekonomichef med mångårig erfarenhet av financial controlling och redovisning. Innan hon kom till oss på Childhood arbetade hon som redovisningskonsult med fokus på stiftelser och ideella organisationer.

annica.malmqvist@childhood.org
+46 (0)70 717 54 01

Ellika Mårtensson

Affärsansvarig företagssamarbeten

Ellika är affärsansvarig för Childhoods företagssamarbeten. Hon brinner för alla barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp och värdeskapande samarbeten som stärker Childhoods position som partner för social hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmåklen, speciellt 16.2.

ellika.martensson@childhood.org
+46 (0)70 190 48 45


Åsa Olsson

Programansvarig

Åsa är tematiskt ansvarig för våra familjestärkande insatser samt skydd för barn med funktionsnedsättning. Hon är landansvarig för vårt arbete i Kambodja och Nepal och driver arbetet med interna barnskyddsrutiner. Åsa är statsvetare med lång erfarenhet av internationellt barnskyddsarbete, även i katastrofområden.

asa.olsson@childhood.org
+46 (0)72 724 43 11

Ulrikah Reihs

Programansvarig

Ulrikah är tematiskt ansvarig för vårt arbete med barnvänligt stöd och bemötande samt för våra insatser mot personer som redan har eller ligger i riskzonen för att begå övergrepp. Hon är landansvarig för Sydafrika, Polen och Moldavien. Ulrikah är socionom och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och Barnahus.

ulrikah.reihs@childhood.org
+46 (0)72 724 4309

Patricia Sandström

Insamlingschef

Patricia är Childhoods insamlingschef och har en med en bakgrund från internationell affärsutveckling och CSR. Hon har arbetat på SOS Children’s Villages International (SOS Barnbyars globala organisation) där hon bl a ledde organisationens globala företagssamarbeten och även ansvarade för organisationens globala filantropi.

patricia.sandström@childhood.org
+46 (0)70 480 69 60

Jeanette Tyllström

Executive assistant

Jeanette arbetar som Executive Assistant och ansvarar för Childhoods löpande drift och samordning. Jeanette brinner för att varje dag få förmånen att arbeta och kämpa för alla barns rättighet till att få växa i upp i en trygg och kärleksfull miljö, fri från alla typer av våld och sexuella övergrepp.

jeanette.tyllstrom@childhood.org
+46 (0)70 471 69 38

Foton: privat, illustration: Sofia Åkerström