Så stoppar vi sexuella övergrepp mot barn

Ett av fyra barn i Sverige blir utsatta för sexuella övergrepp under sin barndom. I många länder är kunskapen om hur många barn som drabbas låg. Det vi vet är att våld och sexuella övergrepp mot barn är nära sammankopplade. Och vi vet att det existerar i alla kulturer, i alla länder och i alla samhällsklasser. Så behöver det inte vara. Det går att förebygga sexuella övergrepp.

Nollvision om våld mot barn

En nollvision om våld mot barn kräver systemförändring. För att nå dit behöver vi effektfulla insatser på olika nivåer. Vi behöver mer kunskap, konkreta lösningar och fler trygga miljöer. Och vi behöver specifika insatser för att nå och stärka de barn som löper allra störst risk för att utsättas för övergrepp, eller som redan har blivit utsatta. Det kräver att vi respekterar barns integritet och rättigheter och att vuxna förstår, lyssnar och agerar. Det förutsätter att beslutsfattare prioriterar frågan. Allt detta verkar vi för.

Förstå behoven och vilka luckor vi behöver fylla

Vi på Childhood är en oberoende, privat stiftelse. Därför har vi en unik möjlighet: vi kan testa oprövade idéer. Men vi kan även även stimulera oväntade samarbeten och investera i lösningar och förändringsaktörer som vi tror på, men som ännu inte är etablerade. En stor del av vårt arbete handlar om att förstå behoven och vilka luckor som vi behöver fylla för att minska riskerna för och mildra konsekvenserna av övergrepp mot barn. Vi lägger mycket tid och kraft på att söka upp, initiera och stödja innovativa projekt som på sikt kan skapa hållbar förändring. Med kunskap, finansiering och nätverk ger vi kraft till idéer och innovation som skyddar barn i Sverige och i övriga världen. Det bidrar till långsiktig systemförändring, samtidigt som det förbättrar tillvaron här och nu för det enskilda barnet.

Tre tematiska fokusområden för att stoppa sexuella övergrepp mot barn

Vi arbetar inom tre tematiska områden – Trygga relationer & miljöer, Barns trygghet på nätet och Barnvänligt stöd & bemötande. Vi har valt dessa områden utifrån var vi ser att barn är extra utsatta, var behoven för vårt arbete är som störst och var vi som organisation har störst erfarenhet och kunskap och således kan göra mest skillnad.

Trygga relationer & miljöer
Barns trygghet på nätet
Barnvänligt stöd & bemötande

Foto: Susanne Drakborg