Vår styrelse

Childhoods styrelse

HEDERSORDFÖRANDE

Drottning Silvia

Drottning Silvia grundade World Childhood Foundation 1999.

ORDFÖRANDE

Kenneth Bengtsson

Kenneth är styrelseordförande i bl.a. Clas Ohlson, Mio, Lyko, Diaverum, Envirotrainer och Ersta Diakoni. Han var VD och koncernchef för ICA AB 2001-2012, styrelseordförande för Svenskt Näringsliv (2010-2013) och Svensk Handel (2005-2010).

LEDAMÖTER

Prinsessan Madeleine

Prinsessan Madeleine har arbetat med Childhood sedan 2006, både i Sverige och i USA. Hon är medlem i Childhoods svenska styrelse sedan 2016 och är även hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.

Kirstine von Blixen-Finecke

Sveriges överhovmästarinna sedan januari i 2016. Hon har tidigare varit hovdam samt Sveriges statsfru och chef för drottning Silvias hovstat.

Johan Dennelind

Johan var VD och koncernchef för Telia Company AB 2016-219. Innan dess var han bl a international CEO South Africa på Vodacom (2010- 2013 ) och VD för DiGi Telecommunications Malaysia (2008- 2010).

Geoff Gage

Co-founder familjen Gage

Geoff är grundare, ägare och koncernchef för det egna bolaget Geoffrey Carlson Gage Brand Communications, en varumärkesbyrå som han grundade 1999.

Peter Hansson

Peter var tidigare VD för GöteborgsOperan, Göteborg. Han var VD för Volvo Personbilar i Sverige (1995-2006) och sedan 1999 även för Norden. Peter är styrelsemedlem för svenska Hertz, Volvofinans och Svensk scenkonst.

Martin Ingvar

Martin är professor i neurofysiologi och integrativ medicin på Karolinska Institutet. Han är även sedan 2014 vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård i Karolinska Institutets ledning.

Sebastian af Jochnick

Co-founder familjen af Jochnick

Sebastian är grundare av och VD på Retail Knowledge Sweden AB och sitter i dess styrelse. Han sitter även i styrelsen för Jochnick Foundation och är delägare och investerare i investmentbolaget R12.

Suzanne Lagerholm

Co-founder ABB

Susanne är Head of Corporate Communications på ABB Sweden och ingår i ABB:s ledningsgrupp. Hon är även styrelseledamot i bland annat Etablering Västerås och Handelskammaren Mälardalen.

Madeleine Linins Mörner

Co-founder Familjen Antonia Ax:son Johnson

Madeleine var tidigare kommunikations- och strategikonsult i egna bolaget Hobo Inc. Hon är medgrundare till Fair Unlimited och med operativ roll inom affärsutveckling och försäljning.

Johan Lundgren

Johan är partner på Bain & Company Nordic Inc. sedan 2001. Han är även chef för Bain & Co:s sociala initiativ Bain Cares.


Cecilia Lundin

Co-founder Telia

Cecilia är EVP, Head of People Experience & Culture på Telia Company och ingår i koncernledningen. Hon har haft ledande befattningar inom HR på bl a Kinnevik, Tele2, Billerud och Novartis, samt olika affärsroller inom Ericsson och Connecta.

Jane Olsson Thorburn

Co-founder familjen Jane och Dan Olsson

Jane är docent i obstetrik och gynekologi och fd överläkare vid avdelningen för reproduktiv medicin vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.

Anna Philip-Sörensen

Co-founder familjen Sven Philip-Sörensen

Anna har en masterexamen i lingvistik och skandinaviska studier från University of Edinburgh, samt är utbildad inom komplementär medicin.

Anna Ryott

Anna är styrelseordförande för Summa Equity. Hon sitter även i styrelsen för bl a Dagens Industri, Stftelsen Norrsken och Axel Johnson AB. Anna var tidigare VD för Swedfund, generalsekreterare för SOS Barnbyar och insamlingschef på UNICEF.

Sophie Stenbeck

Co-founder familjen Jan H. Stenbeck

Sofie är filantrop och social entreprenör med stor erfarenhet från både gräsrotsorganisationer och styrelsearbete i stiftelser. Hon är grundare av bl a Sea Fund och Social Visionary Foundation. Ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse och aktiv i Reach for Change.

Inge Thulin

Inge var tidigare styrelseordförande, koncernchef och VD för 3M Company. Han har varit verksam inom 3M sedan 1979 och haft många tunga poster inom företaget.

Carina Åkerström

Carina är sedan 2019 VD och koncernchef för Handelsbanken. Tidigare var hon ställföreträdande koncernchef samtidigt som hon behöll ansvaret för Regionbanken i Stockholm. 2008 utsågs Carina till vice VD och chef för Regionbanken Östra Sverige.  

·        

Valberedning: Jane Olsson Thorburn och Sebastian af Jochnick

Foton: privat, illustration: Sofia Åkerström