Projekt Ukraina Advance

Om Childhood

Childhoods vision:
Att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld.

Childhoods mission:
Att inspirera, främja och utveckla lösningar för att förebygga och åtgärda sexuella övergrepp och exploatering samt andra former av våld mot barn

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. Med relativt små investeringar, kopplat med nära dialog och stöd, kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara.

Foto: Susanne Drakborg