Barns trygghet på nätet

Barn har lika stor rätt att vara på nätet som de har att gå i skolan eller leka. Onlinevärlden förändras snabbt. Det är barnen som snabbast anpassar sig till ny teknik och nya möjligheter. Innan vi vet ordet av är det de som ger oss vuxna tips och förklarar hur saker och ting fungerar. Ju tidigare vi ger barn verktyg för att säkrare navigera internet, desto större är sannolikheten att de vet när och hur de ska be om hjälp. Ansvaret för denna trygghet ligger dock hos oss vuxna.  

Nå utsatta barn och hitta förövare

Teknikutvecklingen och internet hjälper oss även att nå ut till utsatta barn och att hitta förövare. Den anonymitet och tillgänglighet som nätet erbjuder använder många brottslingar till sin fördel. Men anonymiteten och tillgängligheten underlättar också att nå ut till barn som annars inte skulle kunna eller våga söka hjälp. Vi vet att barn som är särskilt utsatta för missbruk offline också har svårt att skydda sig online. Och vi vet att barn som är offer för övergrepp online mår lika dåligt som när övergreppen sker offline. Digitaliseringen har också förenklat för personer som söker kontakt med barn för sexuella syften att få direkt tillgång till dem.

Ge stöd till innovativa onlinelösningar

I mer än femton år har Childhood arbetat med innovativa onlinelösningar. Vi har investerat i banbrytande forskning om sexuella övergrepp mot barn på nätet. Vi har ge stöd till nyskapande chatverksamhet online och världsledande tekniska lösningar för att identifiera övergreppsmaterial.