Integritetspolicy

Childhood följer dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från 25 maj 2018. Vi på Childhood vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas och i vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till, på vilken laglig grund de sparas, hur vi hanterar dem och hur du själv kan ha kontroll över dina uppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi sparar de uppgifter du själv uppgett såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även uppgifter om de donationer du gett oss och via vilka kanaler du gett oss din donation (tex swish, armbandsköp, månadsgivare).

På vår hemsida www.childhood.se använder vi även cookies för att samla in uppgifter. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies.

Vad används uppgifterna till?

Dina uppgifter används för att du ska kunna få aktuell information om Childhood och vårt arbete med att förebygga sexuella övergrepp på barn. De är också viktiga för att vi ska kunna hitta fler givare som vill stödja vår verksamhet.

De uppgifter vi får via cookies sparas av tekniska skäl och för att underlätta användningen av våra tjänster, som till exempel för att tillfälligt spara det besökaren lägger i varukorgen i webbutiken. Cookies används också för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster.

På vilken laglig grund sparas dina uppgifter?

Den rättsliga grund vi stödjer oss på när vi sparar dina uppgifter är:

  • Samtycke – i de fall där du själv godkänt att vi sparar dina uppgifter. Samtycket kan återkallas, men påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som har utförts innan samtycket återkallades
  • Fullgörande av avtal – när du tex valt att bli månadsgivare eller gör ett i köp i vår webbshop och dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet
  • Rättslig förpliktelse – tex bokföringslagens krav på att spara bokföringsunderlag i sju år
  • Berättigat intresse – när det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter i vår strävan att uppnå vårt ändamål, att förhindra våld och sexuella övergrepp på barn, och givarens intressen och rättigheter inte anses väga tyngre tex vid direktmarknadsföring eller tack för gåva. Du har dock alltid möjlighet att tacka nej till kommunikation ifrån oss

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi garanterar i enlighet med GDPR att vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Dina personuppgifter används endast för Childhoods egen verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part, undantaget de leverantörer som vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med. Exempel på en sådan leverantör kan tex vara ett företag som förmedlar de betalningar som görs på vår hemsida. Uppgifterna lämnas heller aldrig ut till ett land utanför EU och sparas bara så länge vi har laglig grund att spara dem. För att säkerställa att uppgifter inte sparas längre än nödvändigt gör vi regelbundna kontroller och radering av personuppgifter. Om givaren inte varit aktiv de senaste 36 månaderna och det inte finns annan laglig grund som föreskriver längre lagringstid, tas personuppgifterna bort ifrån givardatabasen efter denna tid.

Hur kan du själv ha kontroll över dina uppgifter?

Du har rätt att på egen begäran få besked om vilka uppgifter om dig som vi har sparat samt att få ut dessa i ett dataportabelt format. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Om du önskar rätta, radera eller begränsa dina personuppgifter eller om du inte längre önskar få kommunikation ifrån oss kan du skicka ett mail till info@childhood.org.

Genom att surfa på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies, men du kan själv inaktivera dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

Så kontaktar du oss

Om du har andra synpunkter, frågor eller klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss eller Datainspektionen.

Stiftelsen World Childhood Foundation
Organisationsnummer 802407–5346

Wenner-Gren Center
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

Telefonnummer: +46 8 55 11 75 00
E-postadress: info@childhood.org

Datainspektionen
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Denna Integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.