Vår historia

”Jag har grundat en organisation. Min högsta önskan är att lägga ner den snart.”

Drottning Silvia

Med dessa ord grundade Drottning Silvia Childhood för tjugo år sedan. Sedan dess har vi på Childhood arbetat ihärdigt med att förverkliga vår vision: Att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld. Vi har möjliggjort över 1300 projekt runt om i världen – initiativ och idéer som fått vingar och livskraft tack vare vår finansiering, kunskap och uppmuntran. Oftast har idéerna fötts hos eldsjälar nära barnen, personer med kunskap och kännedom om barnens utsatthet och behov. Tack vare oss har exempelvis:

Barnahusmodellen etablerats i Sverige – och utomlands

Barnahus är väl beprövat som ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa barn som utsatts för övergrepp. Konceptet utvecklades på Island och etablerades i Sverige med starkt stöd av Drottning Silvia och Childhood. Numera finns över 30 Barnahus i Sverige, och vi arbetar aktivt både med att sprida kompetens och kunskap kring modellen och bidra till att fler öppnas. Under 2018 invigde vi tre Barnahus i Polen och Tyskland, under 2020 tillkom två i Berlin och Duesseldorf.

Mentormammor utbildats i Sydafrika

Childhoods fokus är att alltid stödja familjer som befinner sig i utsatthet. Tidigt stöd till föräldrar ger långsiktigt och hållbart skydd för barn – därför har vi under åren arbetat med olika initiativ som stödjer och stärker föräldrar. Ett exempel är Philanis hembesöksprogram för mammor i Sydafrika, där mentormammor utbildas till ett slags hembesökande BVC-sköterskor. När vi startade var detta ett pilotprojekt med 20 mammor. Idag har Philani 220 mentormammor som tillsammans ansvarar för 15 000 familjer i Kapstaden. 

Sexuellt våld mot barn har kommit upp på den globala agendan

Vi har också bidragit till att sexuellt våld mot barn har kommit upp på den globala agendan:  Under den tid vi har funnits har sexuella övergrepp mot barn gått från att vara ett tabutema till något vi pratar öppet om och gemensamt arbetar för att lösa.  I de globala målen som antogs av FN 2015 fastslås att allt våld mot barn ska stoppas. För oss som länge har arbetat med frågan är det en enorm framgång – vi har äntligen en nollvision!

Kommer Drottningen att kunna lägga ner sin organisation, som hon hoppades när Childhood grundades var det någon som frågade oss nyligen. Det är vårt mål. Men som Drottning Silvia sade när hon intervjuades i och med vårt tjugoårsjubileum 2019: ”Så länge det behövs kommer vi att fortsätta jobba med detta.”