Childhoods historia

Barn som utsätts för övergrepp berövas rätten till sin barndom och varje förlorad barndom är en oersättlig förlust för allaDrottning Silvia

Många barn i världen faller dagligen offer för olika typer av övergrepp, och ännu fler befinner sig i riskzonen. Globalt beräknas var femte flicka och var tionde pojke blir sexuellt utnyttjad under sin uppväxt. Stiftelsen World Childhood Foundation grundades år 1999 av Drottning Silvia med syftet att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, och särskilt arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp.

Drottningen har i sitt arbete mött barn som fallit offer för sexuell exploatering, barn som tvingats arbeta på gatan och barn som på andra sätt tvingats genomlida saker ingen ska behöva vara med om. Hon har under sina resor runt om i världen upplevt att människor valt att blunda för problemen och de barn som lever i utsatthet. Frågor som rör barns rättigheter är något som alltid engagerat henne och år 1996 var hon beskyddare av den första världskongressen mot kommersiell exploatering av barn. Drottningen kände vid den här tidpunkten en stark personlig vilja att göra något konkret för barn som far illa och bestämde sig därför för att grunda Childhood.

Childhood har sedan starten verkat för att synliggöra frågor som rör sexuell exploatering av barn och problematiken kring barnhem. Vi har bland annat varit med och etablerat Barnahus i Sverige, Vitryssland och Brasilien. När Childhood grundades hade det sociala trygghetssystemet i Östeuropa brustit samman och tusentals barn levde i misär på gator och barnhem. Ett naturligt fokus för oss var då att stödja verksamheter som arbetade för att ge dessa barn bättre alternativ. I dagsläget handlar mycket av vårt arbete om att stödja barn på flykt, lyfta problematiken kring barnhemsturism och barns trygghet på internet.

Sedan år 1999 har över tusen projekt fått stöd av Childhood, och tusentals barn har fått en tryggare barndom, fri från våld och sexuella övergrepp.