Prevent It: Tittar mindre på övergreppsmaterial efter behandlingen

Minskad användning av dokumenterade övergrepp mot barn efter online KBT

Att utveckla nya strategier för att stoppa potentiella förövare innan de begår övergrepp är helt avgörande för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Av det skälet gick vi 2017 in som huvudfinansiär och strategisk partner till Prevent It, ett världsunikt svenskt projekt för att förebygga sexuellt utnyttjande av barn på nätet. 

Tittar mindre på övergreppsmaterial efter behandlingen

Genom studien har forskare vid Karolinska Institutet utvärderat anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet för personer som tittar på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Nu publiceras resultaten som visar att deltagarna rapporterade att de tittade mindre på övergreppsmaterialet efter behandlingen.  

– Vårt mål är att förebygga sexuell exploatering av barn. Tyvärr ser vi att spridningen av den här typen av material ökar och att nuvarande strategier för att hejda utvecklingen inte räcker till. Därför ville vi testa om ett anonymt internet-baserat terapiprogram som vi kallar Prevent It kan få människor att sluta titta på sexuella övergrepp mot barn, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid Centrum för psykiatriforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

– Det har länge funnits en stark samhällsdiskurs att det enda som är acceptabelt är att straffa dem som begår övergrepp. Allt annat är att vara naiv. Som barnrättsorganisation var det inte ett helt enkelt beslut att investera i Prevent It med tanke på det starka fokuset på förövare, men dessa resultat visar att vi gjorde rätt och att det kan komplettera andra insatser i kampen mot sexuella övergrepp mot barn, säger Britta Holmberg, programchef och vice generalsekreterare, World Childhood Foundation.

Från Stockholm och vidare ut i världen

Vi är stolta över att vi vågade investera i projektet redan på idéstadium fram till att resultaten nu publiceras. Vi har också fört en aktiv dialog för hur vi säkrar barnrättsperspektivet under hela projektets gång och aktiverat vårt nätverk för att ytterligare stärka den investeringen, bland annat genom att koppla samman forskarteamet med vårt globala nätverk av specialister, forskare, stiftelser, EU-parlamentet och End Violence Partnership.  

Prevent It har rönt stor uppmärksamhet globalt och bidragit till att grunden för flera nya internationella projekt kring förövarprevention har lagts. Nu testas även uppdaterade versioner av terapin där man riktar sig till alla vuxna med oro över sexuella tankar om barn. Terapierna ska erbjudas på engelska internationellt, och på andra språk i totalt åtta länder.

Om du har sexuella tankar om barn och vill delta i den nya studien finns den här https://www.iterapi.se/sites/preventit/. Om du vill ha hjälp på annat sätt kring oönskad sexualitet kontakta https://preventell.se/.

Läs Karolinska Institutets pressmeddelande

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org