Drottningen representerar Childhood i FN

H.M. Drottningen i FN: ”Vi måste göra mer”

New York. Under måndagen talade H.M. Drottningen, Childhoods grundare, och Amina Mohammed, FN:s biträdande generalsekreterare under ett högnivåmöte i FN om att sätta skyddet av barn i centrum för hållbart resande och turism. H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande Childhood, var på plats i närvaro av ambassadörer samt representanter från civilsamhälle och näringsliv. 

Under måndagen 16 oktober stod Childhood värd för högnivåmötet Placing Child Protection at the Core of Sustainable Travel and Tourism tillsammans med FN:s generalsekreterares särskilda representant för frågor som rör våld mot barn och Sveriges ständiga representation vid FN.  

På plats var bland andra H.M. Drottningen, Childhoods grundare och vice hedersordförande, Amina Mohammed, FN:s biträdande generalsekreterare, Dr. Najat Maalla M’jid, generalsekreterarens särskilda sändebud i frågan rörande våld mot barn och  H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande Childhood. Delar av Childhoods amerikanska styrelse, ambassadörer samt representanter från civilsamhälle och näringsliv deltog.

Under mötet diskuterades hur vi med gemensamma krafter måste sätta skydd av barn i centrum. Viktiga steg har tagits på global, regional och nationell nivå för att ta itu med våld, utnyttjande och övergrepp i samband med resor och turism. Men framstegen har inte gjorts i den omfattning eller hastighet som krävs. Med denna kraftsamling i FN vill vi accelerera de insatser som behövs för att branschen, resande och turism, ska bli hållbar.  

I sitt öppningstal var H.M. Drottningen tydlig med att vi behöver göra mer för att skydda barn och att alla beslut som fattas ska nå hela vägen till de barn som är utsatta:  

Collectively we need to do more. We need to agree on high standards and goals. And they need to be implemented to make real difference on the ground. Together, we need to make sure that what is discussed and agreed by the international community in rooms like this, at the United Nations and by powerful leaders, actually reach all the way to the individual child at risk. That is where it matters”. 

Under sitt tal sa Amina Mohammed, FN:s biträdande generalsekreterare:  

We must remember that children are not just the future, they are too the present and we owe it to them to spare no effort in ensuring that they can grow, they can thrive and they can live their lives free from violence ”.  

Rese- och turistsektorn spelar en viktig roll för försörjningen och utvecklingen av samhällen och stater över hela världen. Men trots omfattande insatser tycks inte sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism minska.  

Childhood har sedan länge arbetat med insatser inom resebranschen och turism. Bland annat genom vårt projekt Säg vad du såg, finansierat av Svenska Postkodlotteriet, där vi arbetade med att öka kunskapen bland resenärer, resebolag och svenskar boende i Thailand, Kambodja och Filippinerna om övergrepp kopplat till resande och turism. Läs mer om Childhoods initiativ för att förebygga sexuella övergrepp mot barn inom resande och turism här. 

Ta del av mötet i efterhand: https://media.un.org/en/asset/k1k/k1k9vhs8qa

För mer information vänligen kontakta: 

Charles Mingo Bennström, pressansvarig Childhood
charles.bennstrom@childhood.org 
+46 (0)73-422 04 42