Ledande global hotline bekämpar sexuellt övergreppsmaterial mot barn på nätet – med Libra.

Nu erbjuder det nederländska företaget Web-IQ, som utvecklat verktyget Libra med finansiering från Childhood, sin lösning utan kostnad till alla INHOPE hotlines – ett ledande globalt nätverk med 54 hotlines i 50 länder som bekämpar CSAM på nätet.

Omfattningen av övergreppsmaterial mot barn (Child Sexual Abuse Material/CSAM) som sprids på nätet är omöjlig att ta in. För ett barn som utsatts är vetskapen om att övergreppet delas med andra ytterligare ett trauma. Mer måste och kan göras för att förhindra att övergreppsmaterial sprids. Därför valde vi att, tillsammans med nederländska säkerhets- och justitieministeriet, att finansiera Web-IQ’s utveckling av Libra – ett verktyg som identifierar och plockar ner övergreppsmaterial från nätet.

Nu erbjuder Web-IQ sin lösning ATLAS för att skydda barn, där verktyget Libra ingår, till alla INHOPE hotlines utan kostnad. INHOPE är ett ledande globalt nätverk med 54 hotlines i 50 länder som bekämpar sexuellt övergreppsmaterial mot barn på nätet.

På Childhood vet vi att sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas. Därför investerar vi i teknik och uppmanar andra att stödja effektiva onlinelösningar för att skydda barn både offline och online.  

Läs mer om samarbetet mellan Web-IQ och INHOPE.

Läs mer om LIBRA här.

För mer information, vänligen kontakta:   

Charles Mingo Bennström, pressansvarig, World Childhood Foundation   
+46 (0) 73-422 04 42, charles.bennstrom@childhood.org