Stöd till barn i rättsprocessen

fakta

Projektpartner:
APLE Cambodia

Var:
Siem Reap, Kambodja

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

Det som tidigare kallades sexturism är ett ökänt, men välkänt fenomen, särskilt i länder där många familjer lever i social och ekonomisk utsatthet. Det finns resenärer som utnyttjar detta genom att erbjuda pengar, mat, kläder eller husrum i utbyte mot sex. Det finns också resenärer som utnyttjar den svaga rättsstaten och det faktum att det finns barn som saknar skyddande vuxna kring sig och begår sexuella övergrepp mot barn i andra länder. Dessa personer som har ett sexuellt intresse för barn kallas preferensförövare.

Förövare anpassar tillvägagångssätt för att nå barn

Internationella kampanjer och lokala kampanjer och insatser mot sexturism med barn har gjort att det de senare åren blivit ”svårare” att få tillgång till barn än tidigare. Men detta har inte stoppat preferensförövarna som istället ändrat sitt tillvägagångssätt och anpassar det för att nå barn. Exempelvis så bosätter de sig permanent eller under vissa perioder om året i dessa länder. Ett annat sätt är att utnyttja barn genom livestreamade sexuella övergrepp, där förövaren på distans beställer och regisserar övergreppen som genomförs av andra. Övergreppen genomförs då ofta av en nära anhörig till barnen som får betalt av förövaren.  

Juridisk rådgivning och stöd under rättsprocessen

För att identifiera förövarna och de barn som utsatts samarbetar vi på Childhood med APLE Cambodia. Med vårt stöd arbetar de aktivt för att stoppa övergreppen och se till att barn som utsätts får hjälp och stöd. Det kan vara alltifrån att se till att en socialarbetare är på plats då barn räddas av polisen från en övergreppssituation, att ge psykosocialt stöd juridisk rådgivning och hjälp under rättsprocessen. Om familjen inte får rätt stöd finns det en risk att barnet får skulden för det som hänt. Det finns också många exempel på där familjen hotats eller mutats att ta tillbaka sina vittnesmål. För att se till att barnen får stöd från sina anhöriga jobbar teamet aktivt med att öka deras kunskap om övergrepp och eventuella konsekvenser för barnet. Childhoods stöd möjliggör dessutom utbildning av och samverkan med poliser, advokater, och domare för att säkerställa att barns bästa och ett barnvänligt bemötande genomsyrar den rättsliga processen när barn blivit utsatta för brott.

Mötas med respekt – avgörande för barnens återhämtning

APLE är en unik aktör vars arbete också nått internationellt erkännande. De har gjort ett tydligt avtryck inom den kambodjanska rättsprocessen som lett till att de barn som utsatts fått ett professionellt, barnvänligt och respektfullt bemötande vilket är avgörande för deras återhämtning och bearbetning av vad de tvingats vara med om. Tack vare APLE Cambodias arbete har ett stort antal utländska förövare dömts till fängelse i sina egna länder för sexuella övergrepp mot barn i Kambodja.