Tidigt hitta och stödja barn i familjer i riskzonen

fakta

Projektpartner:

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Var:
Uppsala/Region Dalarna, Sverige

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

En av de viktigaste förutsättningarna för att förebygga sexuella övergrepp och våld mot barn är att så tidigt som möjligt identifiera barn som riskerar att fara illa när familjer har det kämpigt. Psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära relationer och föräldrastress (till exempel över familjens ekonomi) är exempel på riskfaktorer. Trots att vi har ett väletablerat skyddsnät i Sverige faller fortfarande alltför många barn och familjer mellan stolarna. Detta resulterar allt för ofta i att familjer först får hjälp när barnen redan farit illa. Tidiga insatser när barn är små ger den bästa möjligheten att påverka barns hälsa och utveckling i positiv riktning. Små effekter på individnivå kan över tid ge förändringar på samhällsnivå.

Gripa in när barn riskerar att fara illa

Inom barnhälsovården i Sverige har man under många år använt sig av ett frågeformulär för att tidigt identifiera mammor som är i risk för eller har utvecklat förlossningsdepression, så att rätt hjälp och stöd kan sättas in. vi på Childhood valde därför att investera i utveckling och beforskning av metoden BarnSäkert, för att på så sätt möta behovet av insatser som tidigt identifierar och griper in när barn riskerar att fara illa i sina familjer – och säkerställer att de får hjälp av rätt instans.

Enkät för föräldrar vid rutinkontrollerna på BVC

BarnSäkert är ett samarbete mellan Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och den centrala barnhälsovården i Uppsala och Dalarna. Projektet innebär ett nytt sätt att arbeta för BVC-sköterskor så att de snabbt kan belysa och identifiera riskfaktorer i familjer och guida familjerna till rätt stöd. Det vänder sig till både mammor och pappor utifrån den amerikanska modellen Safe Environment for Every Kid (SEEK). För att identifiera behov av extra hjälp och stöd får föräldrar i samband med rutinkontrollerna på BVC svara på ett antal frågor om allt från brandvarnare till alkoholkonsumtion, psykisk ohälsa, oro för ekonomin och erfarenheter av våld i nära relation.

Nu del av fasta verksamheten på BVC i Dalarna

Alla Barnavårdscentraler i Dalarna har deltagit i pilotprojektet som nått över 24 000 barn och deras föräldrar. Över 10 000 frågeformulär på åtta olika språk har besvarats av deltagande föräldrar. Projektet har också etablerat ett nära samarbete med socialtjänsten – en viktig förutsättning för att kunna garantera stöd till de barn och familjer som behöver det. Som ett resultat av forskningsprojektet är BarnSäkert-enkäten nu fast verksamhet på alla Barnavårdscentraler i Dalarna och sprids även till andra regioner i Sverige. Pilotprojekt som finansieras av regionerna själva är på gång i bl a Uppsala, Jönköping, Gotland och Blekinge.

Läs mer om BarnSäkert i ”Tre minuter som kan göra skillnad för barn som far illa.”

Foto: privat