Stöd till barn i familjer i riskzonen

Tre minuter gör skillnad för barn som far illa

Tidiga insatser när barn är små ger den bästa möjligheten att påverka barns hälsa och utveckling i positiv riktning. Även små effekter på individnivå kan över tid ge förändringar på samhällsnivå. På BVC i Sverige har personalen under många år använt sig av screeningformulär för att tidigt hitta mammor som är i risk för eller har utvecklat förlossningsdepression. Forskning har visat att det är vanligt med depression även hos pappor, men det är sällan de screenas i förebyggande syfte. Depression, missbruk, våld i nära relationer och föräldrastress är riskfaktorer som ökar risken för vanvård av och övergrepp på barn.

Frågeformulär för nyblivna föräldrar

En förutsättning för att förebygga våld och övergrepp är att man identifierar barn som riskerar att fara illa så tidigt som möjligt. Trots att vi har ett väletablerat skyddsnät i Sverige faller fortfarande alltför många barn mellan stolarna. Därför har vi på Childhood gått in med stöd till forskningsprojektet BarnSäkert, där vi bidrar till att ta fram en ny arbetsmetod för BVC-sköterskor att så tidigt som möjligt fånga upp och ge stöd till familjer där det finns ökade risker för barnen. I veckan presenterade projektet de första resultaten.  

Tre minuter som gör skillnad

BarnSäkert är ett samarbete mellan Landstinget i Dalarna och Uppsala universitet som Childhood delfinansierar. De har under två år testat en modell där föräldrar i samband med rutinkontrollerna på BVC får svara på ett antal frågor i en enkät. På så sätt ser man vilka familjer som behöver extra hjälp och stöd. Alla Barnavårdscentraler i Dalarna har deltagit i pilotprojektet som nått över 24 000 barn och deras föräldrar. Deltagande föräldrar har besvarat över 10 000 frågeformulär på åtta olika språk.

Våga fråga

När resultaten från projektet presenterades i Falun i slutet av september blev det tydligt – det behövs faktiskt inte mycket för att fånga upp familjer i riskzonen: Tre minuter per familj är den extra tid BVC-sköterskorna i projektet i snitt lagt ned på att via BarnSäkert-enkäten systematiskt fråga föräldrar om faktorer som påverkar barns trygghet i familjen – allt från brandvarnare till alkoholkonsumtion, psykisk ohälsa, oro för ekonomin och erfarenheter av våld i nära relation.

Sprida till andra regioner

Som ett resultat av forskningsprojektet är BarnSäkert-enkäten nu fast verksamhet på alla Barnavårdscentraler i Dalarna. Man sprider den även till andra regioner i Sverige. Pilotprojekt som regionerna själva finansierar är på gång i bl a Uppsala, Jönköping, Gotland och Blekinge.

En mamma var på BVC med ett av sina barn på rutinkontroll. Hennes ifyllda BarnSäkert-formulär visade ingen anledning till oro. Sjuksköterskan pratade med henne i generella termer om hur våld och problem i hemmet kan påverka barns hälsa och utveckling. En tid senare kom mamman tillbaka till BVC och fyllde i formuläret igen. Även denna gång fanns ingen anledning till oro. Vid ytterligare ett besök berättade mamman redan innan hon fick BarnSäkert-formuläret att hon blir utsatt för våld av sin partner. Då hon nu förstod hur mycket det påverkade barnen kunde hon inte längre vara tyst. Framförallt den äldsta dottern mådde väldigt dåligt. Mamman och familjen fick snabbt hjälp att ta sig ur denna våldsamma situation.

– Vi har länge sett ett behov av ett mer systematiskt sätt att tidigt identifiera barn som far illa. Där har vi på Childhood en viktig roll i att möjliggöra utveckling och utvärdering av nya metoder. Vi valde att investera i utveckling och beforskning av BarnSäkert-metoden eftersom vi ser ett stort behov av insatser som tidigt identifierar och griper in när barn riskerar att fara illa i sina familjer – och säkerställer att de får hjälp av rätt instans. Resultaten visar att det här är en effektiv modell som har potential att skalas upp och användas på alla barnavårdscentraler i Sverige. Det kommer i ett längre perspektiv leda till att vi kan förhindra att väldigt många barn far illa, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

LÄS MER >> Stöd till familjer i riskzonen

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: privat