Vilda säger nej

Böcker som möjliggör samtal med barn om integritet och övergrepp

FAKTA

Projekt:
”Vilda säger nej”, ”Stella och hemligheten”

Var:
Sverige

Kontakt:
Britta Holmberg
britta.holmberg@chiildhood.org

Det är alltid vuxnas ansvar att sätta stopp för sexuella övergrepp mot barn. Men eftersom det är ett brott som ofta begås bakom stängda dörrar när ingen annan ser krävs det tyvärr många gånger att barnet själv berättar eller signalerar att något hänt. Och för att barn ska kunna förstå och sätta ord på vad som händer med dem behöver de tidigt få prata om kroppen, om vad som är ens privata delar, var gränsen går för vad andra får göra mot en och vad man själv får göra mot andra. Böcker som man läser högt tillsammans med sitt barn är ett bra sätt att öppna för ett samtal som många vuxna tycker är svårt. Genom att läsa och prata om integritet och gränser tillsammans med sitt barn visar man också att det är något du som vuxen är trygg att prata om vilket kan göra det enklare för barnet att berätta om något hänt hen eller någon i dess närhet.

”Vilda” för de mindre barnen

Redan 2003 gavs boken Vilda Säger nej! ut i samarbete med Childhood. Boken är skriven av Marie Bosson Rydell och tar upp flera olika situationer där barns gränser kränks medvetet och omedvetet av andra. En vuxenhandledning följer med som stöd och 2016 gavs boken i en uppdaterad version. Vilda Säger Nej! riktar sig till barn i förskoleåldern och kan köpas här.

Hur säger man till när något inte känns bra?

I Boken Stella och hemligheten vänder sig prinsessan Madeleine direkt till de lite äldre barnen i åldrarna 6-9 år. Boken kan de både kan läsa själva eller tillsammans med en vuxen. Berättelsen lyfter många svåra frågor, som Hur står man upp för sig själv och andra? Hur tar man mod till sig och säger ifrån när något inte känns bra?  I boken stöter Stella på både goda och dåliga hemligheter och Stella märker tydligt att dåliga hemligheter är för tunga för ett barn att bära ensam. En vuxenhandledning har tagits fram i samarbete med Childhood och följer med boken som finns att köpa här.

Vill du veta mer om hur du kan prata med dina barn om sexuella övergrepp? Childhoods tips på hur man kan göra hittar du här