Welcome To My Yard huvudbild

Liten investering med stor effekt för barn

Projektpartner:
Angkor Hospital for Children

Var:

Siem Reap, Kambodja

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

När vi på Childhood beslutar att vi ska stödja ett initiativ är hållbarheten alltid en viktig aspekt. Vårt långsiktiga mål är att förhindra att så många barn som möjligt utsätts för sexuella övergrepp – därför är det viktigt att de insatser vi stödjer ska kunna skalas upp, så att de har fortsätter ha en positiv effekt även när vi fasat ut vårt stöd. Arbetet med socialarbetarenheten på Angkor Hospital for Children  är exempel hur en relativt liten investering från vår sida fått betydande resultat, långt utöver projektet självt.

Hitta lösning på onödig separation mellan föräldrar och barn

Barnsjukhuset Angkor Hospital for Children i den kambodjanska staden Siem Reap grundades för drygt tjugo år sedan. Redan från starten tampades man med ett svårt dilemma: Desperata föräldrar kom till sjukhuset med sina barn och övergav dem där, men sjukhuset kunde enbart lämna barnen vidare till barnhem eftersom de saknade både resurser och struktur för att ta reda på varför barnen övergivits eller vilka deras föräldrar eller närmaste anhöriga var. Man beslutade sig för att försöka hitta en lösning på den i många fall onödiga separationen mellan barn och föräldrar och grundade en socialarbetarenhet som skulle erbjuda stöd till de familjer som kommer till sjukhuset.

Våga ge stöd till en stark idé

Socialarbetarenheten på Angkor Hospital for Childrenvar den första av sitt slag i Kambodja. Vi på Childhood gick in när projektet fortfarande var i sin linda. – Stödet till socialarbetarenheten är ett skolboksexempel på hur vi på Childhood arbetar: När vi tror på en idé är vi beredda att ta risken och kan gå in med stöd redan i ett tidigt skede. Och det kan vi göra för att vi har 20 års erfarenhet av att arbeta på det här sättet och en mängd exempel på att det gett fantastiska resultat, säger programchef Britta Holmberg.

Trygg finansering

Stödet till Ankor Hospitals socialarbetarenhet började med ett ”pilot grant” på 20 000 dollar som sedan utökades. Med tryggad finansiering från oss på Childhood stärktes enhetens arbete och den kunde inte bara spåra fler övergivna barns familjer utan även stödja fler barn som utsatts för sexuella övergrepp och ge fler familjer med sjuka barn psykosocialt stöd. Arbetet kunde planeras långsiktigt och kompetens och resurser byggas upp.

Långsiktigt arbete för barnen

Under sex års tid var vi projektets huvudfinansiär. När vi fasade ut stödet under 2019 var socialarbetarenheten en etablerad del av Angkor Hospitals verksamhet. Arbetet på enheten lyfts fram som ett bra exempel på en konkret metod för att förebygga att spädbarn överges av sina föräldrar och har fått spridning inte bara nationellt utan även tagits vidare till grannländerna Laos och Myanmar.

Förebild för andra länder

Genom Childhoods engagemang har projektet uppnått långsiktig hållbarhet och en stor spridning. Effekten av vårt arbete blir större ju längre tiden går och antalet barn som får stöd ökar även efter att vi fasat ut. – Utvecklingen har överträffat alla våra förväntningar. Angkor Hospitals socialarbetarenhet har blivit en viktig aktör i Kambodja och en inspirerande förebild för andra länder. Vi har med vår insats i slutändan lagt grunden till ett fungerande medicinskt socialarbete i Kambodja, säger Åsa Olsson, programhand-läggare på Childhood.

Text: Åsa Andreasson Åkerström