Pojkar glöms ofta bort när vi pratar om sexuella övergrepp mot barn

De osynliga pojkarna

Pojkar, kan de överhuvudtaget utsättas för sexuella övergrepp? Svaret kan tyckas självklart, men vi på Childhood ser att övergrepp mot pojkar ofta glöms bort eller förminskas. I vissa fall skämtas övergreppen bort. I andra fall skuldbelägger vuxenvärlden pojken. För pojkar som utsatts tillkommer också rädslan att utpekas som homosexuella och ”omanliga”. Allt detta gör det ännu svårare för dem att berätta och få tillgång till stöd.

Ett eldsjälsinitiativ som vi på Childhood samarbetat med länge i den här frågan är First Step Cambodia. När de som första organisation i Kambodja började prata om pojkar och övergrepp skrattade de flesta och personalen blev t.o.m. hånade, eftersom tanken att pojkar kan utsättas var så främmande.

Starkt nätverk i Siem Reap

När vårt samarbete med First Step inleddes 2014 fanns det överhuvudtaget ingen möjlighet för sexuellt utnyttjade barn att få behandling i Siem Reap, vare sig för pojkar eller flickor. Vi möjliggjorde First Steps etablering i staden och att de, tillsammans med andra lokala Childhoodpartners, kunde bygga upp ett starkt nätverk för tidig upp-upptäckt, terapi och behandling, psykosocialt stöd till familjerna och ett system av fosterfamiljer för de barn som inte kan bo kvar hemma.

Utbildar om pojkars utsatthet

First Step har genom Childhoods stöd utvecklats till en nationellt etablerad aktör som också utbildar andra om pojkars utsatthet. Under 2019 har 56 organisationer och myndigheter i Kambodja utbildats av First Step – före- och eftertester av deltagarnas kunskap om sexuella övergrepp generellt och pojkar specifikt visar att utbildningarna fyllt en stor kunskapslucka.

Stor brist på kunskap

Den stora bristen på kunskap om risker och behov specifika för pojkar var också anledningen till att vi 2019 investerade i två landsstudier om pojkars utsatthet, en för Kambodja och en för Nepal. Genom intervjuer med pojkar som utsatts och vuxna som möter dem, finns nu en bättre förståelse för vilka insatser som behövs och är relevanta i deras verklighet. Studierna är en del av ett regionalt projekt som lagt grunden till insatser som gör att fler pojkar får tillgång till stöd.

Vad Childhoods insats har bidragit till:

Under 2019 har 274 barn som utsatts för sexuella övergrepp eller som själva skadar andra sexuellt har genom First Step fått tillgång till långsiktig, kvalificerad terapi för att mildra traumasymptomen och minska risken för ytterligare övergrepp. Över 1 000 barn och 1 000 föräldrar har fått ökad kunskap om hur sexuella övergrepp kan förebyggas.

Text: Åsa Andreasson Åkerström