Childhoodpriset 2023

Childhoodpriset 2023 hyllar elevhälsan – rekordmånga nomineringar

Childhoodpriset 2023 hyllar elevhälsan. Årets finalister och elevhälsohjältar är Monica Mancilla Robles, Linköping, Farida Khan Sällbom, Göteborg och Bitte Johnsson, Ystad. Tre eldsjälar som stöttar barns och ungas utveckling och skolgång. Årets jury består bland andra av H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande World Childhood Foundation och Carin Götblad, polismästare vid Noa. Vinnaren presenteras den 7 december och utöver äran tilldelas hen 50 000 kronor.

Childhoodpriset lanserades 2019 i syfte att lyfta fram en yrkesgrupp som möter barn och unga i sitt arbete. Det är viktiga vuxna som ofta spelar en avgörande roll för att barn ska vara trygga men som sällan uppmärksammas för sin insats. Genom Childhoodpriset 2023 hyllar vi skolsköterskor, kuratorer, speciallärare och andra som är en del av skolans elevhälsoteam.  

Childhoodpriset är barnens pris och precis som tidigare år har juryns arbete utgått från fyra kriterier som vi tagit fram tillsammans med barn och unga: delaktighet, tillit, mod och drivkraft att göra det lilla extra. I år har juryn haft nära 100 nomineringar att ta del av. Av dessa har tre finalister valts ut: Monica Mancilla Robles, kurator, Ekkälleskolan, Linköping, Farida Khan Sällbom, kurator, Frölundaskolan, Göteborg och Bitte Johnsson, skolsköterska, Praktiska Gymnasiet, Ystad.  

–  Vi har fått rekordmånga nomineringar till Childhoodpriset i år vilket vittnar om hur viktigt elevhälsans arbete är för barn och unga. Elevhälsan är avgörande för elevernas trygghet och i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn. Med årets pris vill vi uppmärksamma detta och vikten av förebyggande åtgärder, tidig upptäckt och stöd till elever. Det har varit ett tufft uppdrag att välja ut tre finalister och elevhälsohjältar ur denna viktiga grupp av trygga vuxna men i Monica, Farida och Bitte har vi hittat tre eldsjälar som alltid står på barnens sida, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood och juryns ordförande.  

Om finalisterna  

Monica Mancilla Robles, kurator, Ekkälleskolan i Linköping   
Monica är en passionerad och engagerad kurator med lång erfarenhet inom socialt arbete och skolmiljö. Hon beskrivs som en idéspruta som vågar driva och genomföra innovativa arbetssätt. Hon brinner för sitt arbete och tar sig an alla elevers situationer med samma engagemang oavsett utmaningar. Hon lyssnar aktivt på eleverna, gör dem delaktiga i beslut som påverkar dem och skapar trygghet genom att vara närvarande på olika sätt. Hon är modig och stark i sina åsikter, samtidigt som hon skapar samarbete, lyfter övriga i teamet och arbetar med föräldrar för att de ska ta sitt ansvar. Monica sprider glädje och skratt, vilket blir en viktig del av att hantera även de tuffaste situationerna.  
 
Farida Khan Sällbom, kurator, Frölundaskolan, Göteborg   
Farida är en hängiven kurator som är ledande i att lyfta elevernas röster och i att engagera skolan i förebyggande åtgärder mot våld. Genom olika projekt och initiativ involverar hon hela skolan i detta viktiga arbete. Hon har gedigen erfarenhet och sitter sällan still på kontoret, utan spenderar tid bland eleverna och är synlig i hela skolans verksamhet. Farida är snabb, effektiv och närvarande, alltid redo att stå upp för eleverna och se det goda i dem. Med empati och öppenhet skapar hon en trygg och lyssnande miljö där eleverna känner sig förstådda och sedda. Hon ser alltid möjligheter och har hopp om att det går att göra det bättre för eleven.

Bitte Johnsson, skolsköterska, Praktiska Gymnasiet Ystad  
Bitte är en mycket uppskattad och erfaren skolsköterska som inte sällan coachar vuxna på skolan om vikten av öppenhet och ärlighet med eleverna. Hennes värderingar och bemötande har integrerats inom elevhälsovårdsteamet och bland lärare. Hon kommunicerar klart och direkt, vilket skapar förståelse och minskar rädsla. Hon står upp för elevernas rättigheter, betonar konsekvenserna av olika beslut, sprider lugn och är tillgänglig. Bitte uppmuntrar ständigt en konstruktiv dialog och söker lösningar som alla kan vara nöjda med. Med erfarenhet och trygghet skapar hon förtroende bland både elever och kollegor, alltid stöttande och aldrig dömande. Hon kombinerar pondus med värme och visar ett genomgående mod och civilkurage i sin yrkesroll.  

Årets jury  

  • Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande, World Childhood Foundation  
  • Paula Guillet de Monthoux,  generalsekreterare, World Childhood Foundation  
  • Carl Göran Svedin, affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri, Marie Cederschiöld högskola  
  • Anna Norlén, rektor för Erikastiftelsen 
  • Kim Olsson, VD Stena Sessan Fastighets AB 
  • Fatima Shek Behi, student vid Stockholms universitet och engagerad i Maskrosbarn  
  • Carin Götblad, polismästare Nationella operativa avdelningen (Noa) 

Läs mer om Childhoodpriset och juryn här.

För mer information vänligen kontakta:  
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation
charles.bennstrom@childhood.org +46 (0) 73-422 04 42