Childhoodpriset

Childhoodpriset

Childhoodpriset är en utmärkelse som vill uppmärksamma de människor i Sverige som är avgörande för att hålla barn trygga men vars arbete inte alltid syns mest. Syftet med priset, som delas ut årligen, är att hedra en person som utmärker sig inom sin yrkesroll, visar stort personligt engagemang och förmåga att samverka med andra samt har uppnått konkreta resultat för att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp.

En yrkesgrupp står i Childhoodprisets fokus varje år. 2020 ska priset tilldelas en person som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten.

För barn i utsatthet kan bemötandet de får av socialtjänsten vara avgörande. Childhoodpriset 2020 ska därför uppmärksamma människor inom socialtjänsten som uppfyller följande kriterier:

  • DELAKTIGHET. Det blir tydligt att den nominerade tar barnet på allvar och för fram barnets röst.
  • TILLIT. Den nominerade förmår skapa en trygg, tillitsfull relation till barnet.
  • MOD. Den nominerade står upp för barnet och gör konkret skillnad i barnets liv.
  • ”DET LILLA EXTRA”. Den nominerade visar särskilt engagemang för barnet i sitt arbete.

Några gör bara sina jobb, men några vill hjälpa från sitt hjärta. Det är skillnad mellan dem.

Prissumman på 50 000 kr ska användas till något som gör att pristagaren blir ännu bättre i sin yrkesroll – t ex till deltagandet i en internationell konferens, en studieresa eller vidareutbildning.

NOMINERING TILL CHILDHOODPRISET 2020

2020 års Childhoodpris kommer att delas ut till en person som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. I år hoppas prisjuryn särskilt på nomineringar från barn och unga med egen erfarenhet från socialtjänsten.

Sista dag för nominering var den 16 oktober 2020. NOMINERINGEN ÄR AVSLUTAD.

Senast den 4 december kommer vi att tillkännage prisets finalister.

Vinnaren tillkännages på en prisutdelning den 21 december.

Jury – Childhoodpriset

JURY

Childhoodprisets jury består av sju medlemmar:

Prinsessan Madeleine

Prinsessan Madeleine har arbetat med Childhood sedan 2006, både i Stockholm och i USA. Hon är ledamot i Childhoods svenska styrelse sedan 2016 och är även hedersledamot i Childhood USA:s styrelse.

Paula Guillet de Monthoux

Paula Guillet de Monthoux är sedan 2015 Childhoods generalsekreterare. Innan dess var hon VD för SOS Barnbyar i Danmark och hade olika ledande roller inom UNICEF. Paula är även styrelseordförande i Giva Sverige, den ideella sektorns branschorganisation.

Carl Göran Svedin

Carl Göran Svedin är affilierad professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Han är initiativtagare till BUP-Elefanten, Barnahus Linköping och Barnahus Lund samt Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings Universitet.

Lena Ahlström

Lena Ahlström är grundare och ägare av Ledarstudion. Hon har tidigare varit vice VD på Swedbank och ansvarig för ledarskapsutveckling på SAS. Lena har ett genuint intresse för barnrättsfrågor och är sedan över tio år partner till Childhood.

Elaine Eksvärd

Elaine Eksvärd är retoriker och grundare till den ideella föreningen Treskablinoll som jobbar förebyggande mot sexuella övergrepp mot barn. Hon är också vd för retorikbyrån Snacka Snyggt.

Elin Wernquist

Elin Wernquist är grundare och generalsekreterare för Barnrättsbyrån, en barnrättsorganisation som erbjuder enskilda barn och unga socialt och juridiskt stöd för att stärka deras rättigheter. Hon har tidigare arbetat på BRIS och i Storbritannien med barnskyddsfrågor.

Carina Åkerström

Carina Åkerström är VD och koncernchef för Handelsbanken sedan mars 2019. Innan dess var Carina ställföreträdande koncernchef och ansvarig för Regionbanken i Stockholm. Hon är även ledamot i Childhoods svenska styrelse.

Foton: privat