Childhood-Haus

På öppenvårdsmottagningen för barn- och ungdomsmedicin vid Leipzigs universitetssjukhus är skydd av barn en integrerad del av det medicinska uppdraget. Mottagningen driver sedan 1999 en barnskyddsgrupp som arbetar tvärvetenskapligt och multiprofessionellt, och har även sedan 2012 även en öppenvårdsavdelning för barnskydd. Där hjälper man varje är mellan 100 och 150 barn och unga från Leipzig med omnejd som har utsatts för våld och övergrepp.

Med Childhoods stöd skapas nu ett ”Barnahus” i Leipzig enligt skandinavisk modell – Tysklands första ”Childhood-Haus”. Där får barn som utsatts för sexuella övergrepp stöd och skydd under ett och samma tak. i  Ett multiprofessionellt team bestående av läkare, domare, psykologer, socialsekreterare m.fl samarbetar för barnens bästa och i deras intresse.

En viktig del av Barnahuset är intervjurummet, där barnet samtalar med en psykolog som är specialiserad på att intervjua unga brottsoffer. Domare och andra som behöver lyssna på barnets berättelse sitter i ett angränsande rum och har kontakt med psykologen genom en örsnäcka; de kan genom hen ställa relevanta frågor till barnet.

Läs mer här:

Childhood öppnar Tysklands första Barnahus

Sexuella övergrepp: rätt bemötande avgörande för barns läkning