Testamente

Skriv in Childhood i ditt testamente

Kontakt

Annica Malmqvist

annica.malmqvist@childhood.org

+46 (0) 70 717 54 01

Att testamentera är ett sätt att låta livet gå vidare. När du skriver in Childhood i ditt testamente ger du en gåva till ett barn du aldrig har träffat. Vi ser till att den når de mest utsatta barnen, eftersom de har störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Ingen gåva är för stor eller för liten; varje bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta arbete med alla barns rätt till en barndom, fri från övergrepp.

Väljer du att skriva in Chilhdood i ditt testamente, gör så här:

  • Skriv Childhoods fullständiga juridiska namn ”Stiftelsen World Childhood Foundation”.
  • Ange Childhoods organisationsnummer 802407-5346.
  • Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”1% av mitt testamente ska gå till till Childhood”

Har frågor om hur du testamenterar till oss kan du gärna ta kontakt med vår medarbetare Annica Malmqvist på 070 717 54 01.

Testamenterar du 2000 kr till Childhood räcker det till en månadslön för en socialarbetare i Ryssland, som arbetar med misshandlade och utnyttjade barn.

10 000 kronor räcker till en årslön för fältarbetare som arbetar med gatubarn i Nepal.

35 000 kronor räcker till skolavgifter och ger skolmaterial till 100 nepalesiska barn med hiv/aids.