Snabbare hitta och ta ner övergreppsmaterial på nätet

Fakta

Projekt:
Stöd till barn som utsatts för övergrepp på nätet

Var:
Globalt

Kontakt:
Susanne Drakborg
susanne.drakborg@childhood.org

Teknisk utveckling har lett till en explosionsartad spridning av övergreppsmaterial på nätet. Antalet rapporterade bilder av misstänkta övergrepp mot barn har ökat från 3000 bilder (1998) till 18,4 miljoner bilder 2018. Till detta tillkommer alla de bilder som ännu inte identifierats. Ett genomsnittligt polisärende om innehav av sexuellt övergreppsmaterial mot barn innehåller trettio tusen fotografier. De största fallen innehåller närmare tio miljoner bilder av övergrepp.  Konsekvenserna är förödande. Forskning visar att övergrepp som äger rum online, dvs där barnet inte har träffat gärningsmannen offline, kan vara precis lika traumatiskt som övergrepp som sker offline. Att veta att det finns bilder och filmer på övergreppet som fortsätter spridas över nätet skapar ett oerhört lidande hos de barn som utsatts. För att stoppa spridningen och identifiera förövarna behövs bättre tekniska hjälpmedel.

Övergrepp lika traumatiska online som offline

Projektet LIBRA har som mål att hitta och ta ner övergreppsmaterial på material, samt hjälpa identifiera fler barn som utsätts för övergrepp. Projektet består av en s.k. haschkontrollserver som kan hitta filer som redan tidigare har klassificerats som övergreppsmaterial. Hashkontrollservern varken visar eller laddar ner materialet för de aktörer som använder sig av verktyget. Det innebär att fler aktörer – t.ex. internetleverantörer, och inte bara polisen – kan använda sig av tekniken utan att de facto handskas med övergreppsmaterial, vilket vore olagligt. Tekniken innebär även att det går mycket snabbt att genomsöka internet – inklusive darknet – vilket kan ge en bättre överblick över hur utbrett problemet är. Redan efter tre månaders tester med några få frivilliga företag hittades 5,5 miljoner bilder av sexuella övergrepp mot barn. Den statistik vi får fram i projektet kan användas för att förespråka bättre lösningar och globalt samarbete, särskilt bland internetleverantörer.

Samfinansering mellan Childhood och Nederländernas justitiedepartement

Projektet drivs av Web-IQ som är ett nederländskt företag specialiserat på darknet-teknologi och att bekämpa sexuella övergrepp på barn och samfinansieras av Childhood och Nederländska justitiedepartementet. Idéen till projektet föddes då Web-IQs grundare och VD deltog på ett rundabordssamtal om AI på Kungliga Slottet, organiserat av Childhood.

Foto: privat