Holistiskt program för stöd till barn i utsatthet

Fakta

Projektpartner:
M’Lop Tapang

Var:
Sihanoukville, Kambodja

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

Hamnstaden Sihanoukville i södra Kambodja är varken vacker eller pittoresk. Ändå vallfärdar turister dit. Den huvudsakliga anledningen: Det finns otaliga casinon i staden och det byggs hela tiden fler. Den snabbt växande turismen gör att många fattiga barn och deras familjer sökt sig hit i hopp om en bättre framtid. Flertalet av dem hamnar på gatan eller i slumlika bostadsområden eller i underhållnings- och sexindustrin. Många tar droger för att mäkta med.

Kambodjas första behandlingshem för missbrukare

I Sihanoukville arbetar Childhood sedan sex år med organisationen M´Lop Tapang som har uppsökande verksamhet för dessa barn – de når årligen 5000 barn och deras familjer. I ett gemensamt projekt som fokuserar på kvinnor som arbetar i sexindustrin har vi under 2018 öppnat Kambodjas första behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. Där får prostituerade kvinnor och deras barn individuellt stöd och det organiseras drogförebyggande insatser för missbrukande ungdomar och deras föräldrar. Syftet med projektet är enkelt: En tryggare barndom för fler barn. Men också att få ökad kunskap om målgruppen och ökad kompetens att arbeta med dem.

En av M’Lop Tapangs socialarbetare berättar om en av familjerna de arbetar med:

Sinat* är fem år. Hennes mamma Chhomrath* säljer sig till turister i Sihanoukville. Som många av de unga kvinnor vi träffar har Chhomrath haft en tuff uppväxt: När hon blev övergiven av sin familj levde hon på gatorna i Phnom Penh och kom sedan till Sihanoukville.

Det är uppenbart att Chomrath älskar sin dotter, men hennes livsstil i kombination med drogmissbruket gör att hon utsätter både barnet och sig själv för stora risker. Eftersom ingen kan ta hand om Sinat på kvällarna får flickan ofta följa med sin mamma till barerna. Chhomrath berättar att hon får mer uppmärksamhet när Sinat är med – en del tycker t.o.m. det är roligt att se en liten femåring som sitter och röker cigaretter i en bar. Sinat har också varit med när hennes mamma köpte droger, eller när hon har tagit emot kunder.

Vi har länge försökt hjälpa Chhomrath med missbruket. Som så många som försöker sluta med droger är hon ren ett tag men får återfall när något oförutsett händer. För oss på M’Lop Tapang är barnets trygghet och säkerhet det absolut viktigaste. Därför kom vi överens med Chhomrath och de lokala myndigheterna om att Sinat skulle vara på vårt Transitional Home på kvällar och nätter, och gå på vår förskola på dagarna.

Vi i teamet fortsätter att arbeta med henne och Sinat. Det har varit en av de svåraste och mest tidskrävande insatserna vi har gjort under den senaste tiden, men vi är fast beslutna att inte ge upp.

*Sinat och Chhomrath heter egentligen något annat.