Epic Arts Cambodia

fakta

Projektpartner:
Epic Arts Cambodia

Var:
Kampot, Kambodja

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

Barn med särskilda behov har tre till fem gånger högre risk än andra barn att utsättas för någon form av våld. Sexuella övergrepp är nästan fem gånger vanligare bland barn med psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Det finns flera anledningar till att barn med särskilda behov är extra utsatta – de är i högre grad och under längre tid beroende av vuxna, de kan ha svårare att förstå och tolka vad som händer vid ett övergrepp och att berätta vad de varit med om.

Många barn med funktionsnedsättningar göms för omvärlden

Epic Arts initierades 2003 för att arbeta med barn med särskilda behov och deras familjer, med mottot att alla människor är värdefulla och räknas. Fortfarande, på grund av okunskap och rädsla gömmer många sina barn med särskilda behov från omvärlden – grannarna vet inte om att de finns, de har aldrig gått i skola, de har aldrig haft vänner; och vanvård, våld, övergrepp och exploatering är vanligt förekommande. Epic Arts främsta syfte är att inkludera och stärka barnen och visa dem själva och deras närmaste att de kan göra allt de vill, bara de får rätt stöd, och att omgivningen är rätt. Stort fokus är på utbildning och kreativitet.

Öka kunskapen hos den egna personalen

Det projekt Childhood stödjer handlar om att stötta Epic Ars i dess önskan att säkerställa att inget barn som de arbetar med ska fara illa, varken i deras egen verksamhet, hemma eller ute i samhället. Detta inkluderar att öka kunskapen hos den egna personalen, stärka och etablera rutiner för starkare skydd, utveckla informationsmaterial, arbeta direkt med barnen, deras familjer och andra i deras närhet. Projektet möjliggör också att yngre barn med särskilda behov (3 till 5 år) två gånger i veckan kan komma till Epic Arts center tillsammans med sina vårdnadshavare för att främja barnens utveckling och ge föräldrarna tips och råd om hur de bäst kan vara stöd till sina barn.

Foto: Childhood