Verksamhetsberättelse 2021

Ta del av vad vi tillsammans med våra partners och vänner har gjort under 2021 för att fler barn ska få en trygg uppväxt fri från våld och sexuella övergrepp.

När jag skriver det här eskalerar ett nytt krig i Europa. Ett krig som på mycket kort tid har skapat enorm förödelse och försatt miljontals barn och deras familjer på flykt. Ett krig som drabbar barnen på värsta tänkbara sätt. På Childhood arbetar vi med att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna för barn. Vi vet att vid en kris raseras skyddsnäten samtidigt som riskerna för att barn ska hamna i en utsatt situation omedelbart ökar. Detta såg vi när pandemin slog till våren 2020 och vi ser det nu igen när kriget i Ukraina rasar. Och vi har sett det tidigare i de konflikter som pågått under lång tid runt om i världen. ” Så inleder vår generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux verksamhetsberättelsen.

Här kan du ta del av hela verksamhetsberättelsen för 2021