Lastbilschaufförer

Framgångsrikt preventionsprojekt i Brasilien

2006 initierade Childhood Brasilien On the Right Track – ett program som framgångsrikt minskat sexuell exploatering av barn och unga längs vägarna i Brasilien. Fram till 2022 har över en miljon lastbilschaufförer utbildats i hur de kan skydda barn och attityden till sexuellt utnyttjande av unga har radikalt förändrats.

Sedan starten har On the Right Track mobiliserat myndigheter, företag och ideella organisationer. Med stöd av Internationella arbetsorganisationen (ILO), som bland verkar för att förebygga människohandel och barnarbete, utformade Childhood ett avtal där företag förbinder sig att aktivt ta ställning mot sexköp av barn. Målet är att få så många företag och organisationer som möjligt att underteckna avtalet och ta ställning och ansvar i frågan. Över 1600 företag i transportbranschen har hittills skrivit på.

Utbildning som förändrat attityden kring sexuellt utnyttjande av unga

Mellan 2013 och 2014 identifierade brasilianska trafikpolisen på uppdrag av Childhood totalt 1969 platser längs landets motorvägar där barn riskerar att utsättas för övergrepp. Det omfattar en sträcka på 6500 mil. Det viktigaste syftet med On the right track är därför att utbilda lastbilschaufförer. Istället för att utgöra ett hot kan de fungera som skydd för de barn som befinner sig längs motorvägarna.

I utbildningen ingår bland frågor som rör barns rättigheter, säkerhet och familj. Den lyfter också lastbilschaufförers hälsa och användning av alkohol och droger. Anställda på de företag som skrivit under avtalet får vidareutbildning i hur man kan motverka sexuell exploatering av barn. De utbildar i sin tur företagets lastbilschaufförer. De får sedan regelbundet information om sådant som är relevant för deras vardagliga arbete och hur de kan arbeta för att skydda barn.

År 2005 genomfördes en undersökning där 572 brasilianska lastbilschaufförer fick svara på frågan om de hade haft sex med en minderårig. Nästan 40 procent av de tillfrågade svarade ja. Tio år senare svarade 13 procent ja på samma fråga. 2021 svarade 90 procent att de inte köpt sex av ett barn eller en ungdom.

Arbetet har resulterat i lagändring

Childhood Brasiliens arbete har även resulterat i en lagändring. Den innebär att barn inte får befinna sig på vissa ställen längs vägarna av säkerhetsskäl. Den kräver också att vårdnadshavare har korrekta identitetshandlingar för sina barn.

Vidareutveckling för tjänsteresor

2022 utvecklades On the Right Track till att även inkludera tjänsteresor. Syftet är att ge anställda, kunder och företagspartners kunskap om hur de kan skydda barn och unga. Målet är tydligt – nolltolerans mot sexuellt utnyttjande av barn och unga vid affärsresor.