En hälsning från H.M Drottning Silvia

Krig och katastrofer gör barn sårbara. Familjer slits isär, barn skiljs från sina föräldrar och risken för övergrepp, exploatering och människohandel ökar. Vår grundare H.M. Drottning Silvia har ett budskap: alla ansträngningar behövs för att skydda barn och barns rättigheter.

H.M Drottning Silvia med en hälsning från Childhoods kontor i Stockholm. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Budskapet på ukrainska:

Дітям України.

Партнерам нашої фундації “Всесвітній фонд дитинства” 

і всім дорослим, які роблять усе можливе, щоб захистити дітей відлиха в ці жахливі часи.

Ми можемо тільки уявити, через що вам доводиться пройти.

Кожен з вас цінний. Ваші дії цінні.

Ви не самотні.

Ви не забуті.

Ми стоїмо з вами і будемо на вашому боці.

я- з вами

Budskapet på ryska:

Детям Украины.

Нашим партнерам по программе ”Всемирный фонд детства” 

и всем взрослым, которые делают все возможное, чтобы уберечь детей от беды в это страшное время.

Мы можем только представить, через что вы проходите.

Каждый из вас ценен. Ваши действия ценны.

Вы не одиноки.

Вы не забыты.

Мы поддерживаем вас и останемся на вашей стороне.

я – с вами

För mer information vänligen kontakta: 
Charles Mingo Bennström, pressansvarig World Childhood Foundation 
+46(0)734 22 04 42, charles.bennstrom@childhood.org