Den livsviktiga leken

Våren är här, det blir varmare ute och dagarna längre. Många barn vill nu bara vara ute och leka, så mycket att det ofta är svårt att få dem att komma hem på kvällarna. Men var kommer barns lekdrift ifrån och varför är leken så oändligt viktig?

Leka för livet är titeln på en bok som kom för några år sedan. Och precis så är det: Lek är livsviktig! Alla barn behöver leka – och barn har en stark drift att hitta till leken, även när förhållandena runt dem är svåra. I leken kan barnen bearbeta vad de varit med om, även riktigt hemska upplevelser. Men leken, oavsett sin terapeutiska verkan, är viktig i sin egen rätt. Alla barn har rätt till en barndom där lek har en naturlig plats. Därför jobbar vi på Childhood också med att skapa förutsättningar för lek genom att skapa trygga zoner med trygga vuxna, där barn ges utrymme att leka.

Berätta om sina upplevelser med djurens röster

I vissa av Childhoods projekt används leken som ett verktyg att nå och hjälpa barn i utsatthet, så att de får möjlighet att bearbeta och berätta vad de varit med om. Vår projektpartner Ekupholeni i Sydafrika arbetar med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. De är verksamma i Katorus utanför Johannesburg, ett extremt våldsamt område. Det sexuella våldet mot barn där är både omfattande och grovt och många som utsätts är bara några år, eller i vissa fall bara några månader, gamla.

Med Childhoods stöd driver Eukupoleni en terapigrupp för barn mellan 3 och 7 år som blivit våldtagna. Många av barnen i gruppen ville i början inte prata om vad de varit med om, och kunde be att få gå på toa varje gång ämnet kom upp. Men varsamt, mestadels genom lek, försöker Ekupholenis team få barnen att berätta vad de utsatts för. De lär sig att sätta ord på sina känslor, att interagera med de andra i gruppen och att prata om kroppen och integritet. Vid ett tillfälle skulle en barngrupp få gå på zoo, och som förberedelse inför besöket fick det göra kollage med djuren de hoppades få se. Då började också flera av dem prata om sina känslor och upplevelser, fast genom djuren, med deras röster.

Leken som mötesplats

Ett annat Childhoodprojekt där leken står i fokus är Hand i Hand i Frankfurt. Det riktar sig till 100 traumatiserade flyktingfamiljer, där risken för utsatthet, misshandel och fattigdom är stor. Barnen och deras föräldrar deltar i parallella mötes- och lekgrupper som handleds av socialpedagoger. Medan barnen leker träffar föräldrarna, oftast mammor, andra i samma situation och får tips och råd av personalen. Träffarna följs upp med individuella telefonsamtal och hembesök. Förutom att leken i grupperna främjar barnens kognitiva, psykosociala och språkliga utveckling verkar dessa mötesplatser stabiliserande på familjerna och de knyter nya kontakter.

Ett litet bidrag med fokus på lek och bus

Under 2017 delade Childhood ut åtta silver lining grants. Ett silver lining grant är ett mindre bidrag som ska användas till roliga, lekfulla aktiviteter med barnen, som en utflykt, födelsedagskalas eller en sommarfest – helst något barnen själva har hittat på. i vintras fick vår projektpartner Blaho i byn Uzjgorod i Ukraina ett sådant guldkantsbidrag, som de använde till att låta de romska förskolebarnen de arbetar med få lite glädje och bus i vardagen – och gå på dockteater. Pengarna räckte även till godis och kakor för barnen. Med stöd från Childhood öppnade Blaho 2014 en kostnadsfri förskola där romska barn under några timmar varje dag förbereder sig för kommande skolgång. Många romer i området lever under fattigdomsgränsen. Då de flesta förskolor är avgiftsbelagda, har familjerna helt enkelt inte råd att skicka dit sina barn, vilket ofta leder till att de är dåligt förberedda när de börjar i grundskolan.

Childhood-dagen på Gröna Lund – vår egen lekdag

Childhoods engagemang för lek har till och med en egen dag – Childhood-dagen på Gröna Lund, som vi sedan 15 år firar sista söndagen i maj. Alla Gröna Lunds entréintäkter under dagen går till vårt arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Text: Åsa Andreasson Åkerström