Barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna

Det finns mycket forskning både om vad som ökar risken för att barn far illa och vad som bygger deras motståndskraft. Och egentligen är det ganska enkelt: Barn behöver trygga vuxna som älskar och skyddar dem. Vuxna som ser och bekräftar dem så att de kan utvecklas till självständiga, trygga individer som förmår att ge och ta emot kärlek.

Varje barn har rätt att växa upp med sina föräldrar. Det är oftast i familjen som barnet har bäst möjlighet att utvecklas hälsosamt och till sin fulla potential. Om det inte är möjligt har barnet rätt att få leva i en så familjelik miljö som möjligt. Barn som separerats från sina föräldrar utsätts oftare för våld, exploatering och vanvård. Därför är det oerhört viktigt att stödja familjer som av olika skäl befinner sig i utsatthet. Det kan vara föräldrar som är ensamma, befinner sig i missbruk eller våldsamma relationer. Eller helt enkelt är så fattiga att de inte har råd att ta hand om sina barn.

Vad Childhood gör för att stödja barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna:

Många av Childhoods projektpartners ger stöd till familjer i utsatthet. En av dem är One Sky Foundation i Thailand, som arbetar i ett svårtillgängligt område på gränsen till Myanmar. Stödet till barn och familjer i området är minimalt, då närmste socialtjänst ligger flera timmar bort. Det enda alternativet för familjer som har det svårt att försörja sina barn och ge dem möjlighet till skolgång och sjukvård var en stor mängd oregistrerade barnhem. Genom One Skys familjestödsprogram kan familjer få stöd utan att splittras, t.ex. genom hjälp till självförsörjning och bidrag till skoluniformer och skolgång. Organisationen arbetar uppsökande i glest befolkade byar i området och har därigenom möjlighet att tidigt identifiera barn som far illa och familjer som behöver stöd. De bedriver också informationsinsatser för att öka kunskapen om barns rättigheter och sexuella övergrepp.

Childhood har lång erfarenhet av att stötta gravida och nyblivna föräldrar för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och åtgärda problem i familjen och på så sätt ge de unga föräldrarna förutsättningar för att utveckla en trygg anknytning till sitt barn. Vi stödjer Philani Nutrition Center i Sydafrika som utvecklat ett hembesöksprogram för nyblivna mödrar som lever i slumområden. Philani utbildar och handleder mammor från liknande områden som klarat av att ge sina barn en trygg uppväxt. De gör regelbundna hembesök till nyblivna familjer där de väger och mäter barnen och ger råd och stöd. Genom att fokusera på barnets tillväxt skapas en trygg och tillitsfull atmosfär som öppnar för samtal om amning, mat- och sömnvanor men också svårare problematik som hiv och aids, missbruk och misshandel. Philani kan därigenom snabbt identifiera familjer där barnen riskerar att fara illa och som behöver hjälp. Med stöd från Childhood under många år kunde Philani utveckla modellen som idag finansieras av lokala myndigheter och når tusentals familjer i Sydafrika. Den har även spridits till Etiopien och Swaziland och ett flertal forskningsstudier har visat mycket goda resultat både för barnen och mammorna. Idag arbetar Childhood för att föräldrastödsprogram liknande Philanis ska spridas i ännu större skala i Sydafrika.