Barns trygghet på nätet

Teknikutvecklingen och internet hjälper oss nå ut till utsatta barn och att hitta förövare. Den anonymitet och tillgänglighet som erbjuds av internet, något som brottslingar använder till sin fördel, är också det som gör internet till ett så fantastiskt verktyg för att nå ut till barn som annars inte skulle kunna eller våga söka hjälp. Vi vet att barn som är särskilt utsatta för missbruk offline också har svårt att skydda sig online. Och vi vet att barn som är offer för övergrepp online mår lika dåligt som när övergreppen sker offline. Digitalisering har också gjort det enklare för personer som söker kontakt med barn för sexuella ändamål att få direkt tillgång till dem. Internet gör det möjligt för brottslingar att samordna i nätverk, det underlättar den snabba spridningen av sexuellt övergreppsmaterial av barn och har skapat grova nya sätt att utnyttja barn, till exempel genom att placera en ”order” för ett barn före en resa eller live-streaming av övergrepp.

Vad Childhood gör för att öka barns trygghet på nätet:

I mer än femton år har vi stött innovativa online-lösningar, till exempel Tjejzonen som pionjerade chatt-tjänster för utsatta tjejer. Erfarenheter från dessa och liknande projekt som stöds av Childhood visar att online-kommunikation är ett sätt att stärka barn: det gör det möjligt för dem att ta det första lilla steget mot att prata om övergrepp på ett anonymt och säkert sätt.

Internet kan också användas för att stoppa förövare och blockera innehåll som visar övergrepp. Med hjälp av tekniska lösningar kan företag och internetleverantörer blockera bilder som visar sexuella övergrepp mot barn och hjälpa till att identifiera förövarna och hitta barnen. Childhood erbjöd tidigt stöd till företaget Netclean som använde vår hjälp för att utveckla denna typ av teknik.

Vårt övergripande fokus är förebyggande av sexuella övergrepp mot barn. Två av våra nuvarande projekt fokuserar på förebyggande insatser men från två mycket olika perspektiv:

Parkgömmet är ett projekt som syftar till att hjälpa barn i grundskolan att lära sig att navigera risker online genom att faktiskt uppleva olika groomingtaktiker i en säker miljö. Parkgömmet består av ett fysiskt brädspel och förstärkt verklighet (AR) då man tittar på brädspelet genom en surfplatta eller en smartphone. Spelet är baserat på unik forskning av autentiska groomingfall som innehåller chatt-loggar mellan barn och dömda förövare. Forskningen har sedan använts för att införliva groomingstrategierna i spelet utan skrämmande eller olämpligt innehåll, och åtföljs av metodologiskt material för lärarledda diskussioner.

Prevent_IT-projektet utvärderar ett nytt sätt att hjälpa människor att sluta titta på och sprida dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Projektet testar en internetbaserad kognitiv beteendeterapi som är anonym och på engelska. För att förhindra sexuella övergrepp mot barn måste vi arbeta med dem som begår dessa handlingar. Det finns en stor brist på kunskap inom detta område; därför engagerar sig Childhood i projektet.