Barns trygghet på nätet

För de flesta av oss är det idag omöjligt att tänka sig en ett liv utan uppkoppling. Internet, och de enorma möjligheter det för med sig, berikar livet för både barn och vuxna. Men samtidigt har digitaliseringen gjort det lättare för dem som söker kontakt med barn i sexuellt syfte att få direktkontakt med dem. Nätet gör det också möjligt för förövare att samordna sig i nätverk, vilket både lett till en enormt snabb spridning av övergreppsbilder och till nya och råare sätt att utnyttja barn, som att ”beställa” barn inför resor eller live-streaming av övergrepp.

Vi vet att de barn som är särskilt sårbara för övergrepp offline också har svårare att skydda sig online. Och vi vet att ett barn som utsätts för övergrepp online mår lika dåligt som när det sker utanför den digitala världen. Samtidigt ger nätet oss möjligheten att både nå utsatta barn och att hitta onlineförövare: Den anonymitet och lättillgänglighet som nätet erbjuder och som förövare utnyttjar till sin fördel, är också det som gör det till ett fantastiskt verktyg för att nå barn som annars inte skulle kunna eller våga söka stöd.

Vad Childhood gör för att öka barns trygghet på nätet:

Childhood såg tidigt digitaliseringens möjligheter för att nå och stötta barn i utsatthet. I drygt tio år har internet varit en självklar del av vårt arbete och vi har gett stöd flera pionjärer på området, t.ex. Fryshusets Nätvandrarna och Tjejzonens chattverksamhet. Erfarenheter från dessa och liknande projekt Childhood har gett stöd till vittnar om att det är mycket lättare att för första gången våga berätta om ett sexuellt övergrepp anonymt, t.ex. genom en chatt. På nätet sker kommunikationen på ungdomarnas villkor – man behöver inte oroa sig för att bli igenkänd, man kan söka hjälp utan att föräldrar eller andra hör vad man pratar om, och man kan avbryta samtalet när som helst.

Internet kan också användas för att stoppa förövare och blockera innehåll som visar övergrepp. Med hjälp av tekniska lösningar som t.ex. programvara med bildmatching kan organisationer, myndigheter, företag och internetleverantörer både blockera bilder av sexuella övergrepp på barn och identifiera personer som begår dessa brott från exempelvis sin arbetsdator. Childhood gav tidigt stöd till företaget Netclean,som med vår hjälp har utvecklat just denna typ av teknik. Vi är även med och finansierar anti-grooming appen Trast, som enligt plan ska lanseras våren 2018.