Childhoods fokusområden

Childhood arbetar med fyra olika fokusområden. Vi har valt dem utifrån var vi ser att barn är extra utsatta, var behoven för vårt arbete är som störst och var vi som organisation har störst erfarenhet och kunskap och således kan göra mest skillnad. Våra fokusområden är: