Söka bidrag från Childhood

VIKTIG INFORMATION:
Den här ansökningsrundan kommer Childhood bara att acceptera ansökningar från fortsättningsprojekt.  Deadline för nya projektansökningar är den 15 oktober. För pilotprojekt var vänlig och kontakta ansvarig programhandläggare.

Vill du arbeta för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och din idé motsvarar kriterierna nedan kan du söka stöd från Childhood. Var vänlig och läs igenom informationen nedan innan ni kontaktar Childhood.

Projektansökningar skall vara inkomna till Childhood senast den 15 april respektive 15 oktober.

Observera att Childhood inte tar emot ansökningar från organisationer som vi inte har träffat eller för projekt som inte motsvarar kriterierna nedan.

Kriterier för att söka stöd från Childhood

Grundkrav för ansökningar

 1. Projekt som berör något av följande område:
 • Barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna
 • Barns trygghet på nätet
 • Barns trygghet i samband med resande och turism,
 • Stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp.

 

 1. Projekt som genomförs av en lokal organisation registrerad i något av följande länder: Kambodja, Kina, Lettland, Litauen, Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Ukraina eller Vitryssland.

För projekt i Brasilien, USA eller Tyskland läs mer på respektive lands hemsida: Childhood Brasilien, Childhood Tyskland, Childhood USA.

Childhood prioriterar särskilt:

 • Förebyggande insatser mot särskilda riskgrupper
 • Projekt som fyller ett uttalat behov eller glapp/brist
 • Metodutveckling och stöd till nya målgrupper
 • Projekt som aktivt uppmuntrar och tillvaratar barns deltagande och barns åsikter
 • Projekt som tar hänsyn till barns rätt till lek och kreativitet
 • Projekt som stärker lokal kompetens och är kulturellt relevanta.

Childhood stödjer inte:

 • Organisationer som vi inte har träffat personligen
 • Ansökningar från privatpersoner
 • Organisationer som på något sätt diskriminerar människor på grund av deras ras, etniska bakgrund, religion, kön, ålder, funktionshinder eller sexuella läggning
 • Verksamheter som drivs i missionerande syfte
 • Löpande, väletablerad verksamhet
 • Rena påverkansprojekt
 • Ansökningar från organisationer som vill bedriva verksamhet i ett annat land (t.ex. en svensk eller internationell organisation som vill bedriva projekt i Nepal).

Childhoods ansökningsprocess

Ett första möte

Innan du kan skicka in en ansökan till Childhood krävs ett personligt möte med en av Childhoods handläggare. På så sätt kan vi säkerställa att de ansökningar som kommer in till oss är relevanta och att vi har tillräcklig kännedom om organisationen för att göra en korrekt bedömning.

Kontakta handläggare för respektive land för att höra mer om förutsättningarna för ett möte. Bifoga gärna en kort beskrivning av din projektidé. Childhood får många förfrågningar och prioriterar därför att träffa organisationer som vi bedömer som mest relevanta. Var ute i god tid! Vi har inte möjlighet att boka in sista-minuten möten just före deadline.

Håll deadline

Läs instruktionerna för ansökningar och skicka in din ansökan senast 15 april respektive 15 oktober. Försenade ansökningar handläggs ej. Ansökningsblanketter hittar du här:

Bedömning av ansökan

Childhoods programhandläggare gör en första bedömning av ansökan och kontaktar ofta organisationen för kompletterande frågor.

Childhood har en oberoende expertgrupp, Advisory board, som läser och kommenterar alla nya ansökningar.

Childhood tar alltid referenser för organisationer som inte sökt förut.

En sammantagen bedömning lämnas till styrelsen för beslut.

Beslut

Childhoods styrelse fattar beslut om stöd. Besked om beslut lämnas oftast i mitten av juni respektive december.

Projektperioder och rapporteringskrav

Godkända projekt kan tidigast starta 1 januari respektive 1 juli.

Childhood fattar normalt beslut om stöd för ett eller två år i taget (ett år för nya projekt). Samma projekt kan få stöd i max sex år. Efter tre år inleds en utfasningsperiod.

Childhood kräver finansiella och skriftliga projektrapporter två till fyra gånger per år. En oberoende finansiell revision skall lämnas in efter varje avslutad projektperiod. Kostnader för revision läggs in i projektbudgeten.

Pilotprojekt

För mindre organisationer som inte tidigare haft en större givare eller för organisationer som vill söka stöd för förstudier eller för att testa en ny modell eller idé finns möjligheten att söka ett mindre stöd för pilotprojekt (max motsvarande 20 000 dollar per år). De grundläggande behörighetskraven är de samma som för reguljära ansökningar men Childhoods bedömning av projekten skiljer sig.

Ansökningar för pilotprojekt kan lämnas in när som helst under året. Kontakta en handläggare på Childhood för mer information.

Lämna in en ansökan – steg för steg

 1. Läs igenom behörighetskraven för ansökan till Childhood
 2. Ladda ner ansökningsformulär och budgetformulär och följ instruktionerna
 3. Skicka in ansökan elektroniskt till britta.holmberg@childhood.org senast 15 april eller 15 oktober. OBS! Försenade ansökningar handläggs ej.
 4. Du får inom ett par dagar ett bekräftelsemejl där du också får kontaktuppgifter till din handläggare på Childhood
 5. Efter ca två månader får du besked om din ansökan har beviljats. De projekt som inte godkänts får en kort beskrivning av skälen till avslag.