Söka bidrag från Childhood

Vill du arbeta för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och din idé motsvarar våra kriterier så kan du söka stöd från Childhood.

Var vänlig och läs igenom informationen här innan du kontaktar oss.

Steg 1 är att gå in via länken ovan, göra vår ”quickscan” och skicka in en concept note där du beskriver din idé.
I år välkomnar vi särskilt ansökningar som fokuserar på insatser i socioekonomiskt utsatta områden samt tekniska lösningar för att förebygga övergrepp på nätet.
Steg 2 innebär att vi bedömer om våra prioriteringar matchar och om det finns potential för ett framtida samarbete. I så fall bokar vi in ett möte för att diskutera en eventuell ansökan.
Deadline för fullständiga ansökningar är 15 oktober och 15 april varje år så se till att skicka in din projektidé i god tid!

 

VIKTIG INFORMATION: 

Våra deadlines för projektansökningar är 15 april och 15 oktober. Du kan skriva din ansökan på engelska eller svenska.

För pilotprojekt var vänlig och kontakta ansvarig programhandläggare.