Söka bidrag från Childhood

Vill du arbeta för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och din idé motsvarar våra kriterier kan du söka stöd från Childhood. Var vänlig och läs igenom informationen här innan ni kontaktar oss.

VIKTIG INFORMATION: Den här ansökningsrundan kommer Childhood bara att acceptera ansökningar från fortsättningsprojekt. Deadline för nya projektansökningar är den 15 oktober. För pilotprojekt var vänlig och kontakta ansvarig programhandläggare.