Welcome To My Yard

Welcome To My Yard arbetar med och för barn, ungdomar och unga familjer som lever och arbetar på gatan. Organisationens mål är att minska risker, öka säkerheten och förbättra skydd mot övergrepp, utnyttjande och vanvård. Man vill också förbättra tillgången till utbildning och skapandet av affärsverksamhet och därigenom stärka de unga att uppnå sin potential.

Genom projektet kan Welcome To My Yard erbjuda uppsökande  verksamhet med syfte att nå nykomna barn, ungdomar och unga familjer, samt med sin regelbundna närhet fylla en trygghetsfunktion. Man har även ett drop in-center som fungerar som en neutral mötesplats där det även finns barn- och mammagrupper där familjerna får time out från livet på gatan. De lite äldre barnen får hjälp med läxor och lär sig laga mat. Projektet tillhandahåller även utbildningsmöjligheter för ungdomarna och de unga familjerna och ger dem möjlighet till utbildning, praktik på organisationens egna sociala affärsverksamheter etc.