Waves for Change

Barn som växer upp i utsatta områden upplever ofta flera trauman genom att våldet är så närvarande i deras vardag. Genom Waves for Change får barnen delta i en surfklubb, där de inte bara lär sig bemästra vågorna utan också får verktyg att hantera sina känslor och att bygga bra relationer. Syftet med surfingen är dels att locka självständiga ungdomar i riskzonen som annars kan vara svåra att nå, dels att surfingen tränar barnen att känna sig kopplade till sina kroppar, vilket kan hjälpa minska symptom relaterade till posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest.  Projektet kombinerar surfingen med ytterligare psykosociala komponenter och består även av hem- och skolbesök, föräldrautbildning och mentorskap.