Voluntas

Föräldrastöd, mentorprogram

Mentor program för socialt utsatta familjer vars bar är, eller riskerar att, placeras på barnhem. Familjer med tidigare erfarenhet av socialutsatthet agerar mentorer och kompletterar därmed stöd från sociala myndigheter.