Vilda säger NEJ!

Vilda säger NEJ! är en bok som ska ge barn kunskap om integritet och rätten till sin egen kropp. Den lär barnen att sätta ord på kroppens delar, på känslor och att berätta om sådant som inte känns bra. Vilda säger NEJ! gavs ut första gången 2006, med stöd från Childhood. Nu finansierar vi ett nytryck av boken och bidrar på så sätt till att den görs tillgänglig för nya generationer av barn, föräldrar, förskolepedagoger och lärare.

Att prata om övergrepp med små barn känns svårt och obekvämt för många. Men vi vet att tystnaden är förövarens bästa vän, och att den gör att övergrepp kan fortsätta.

Att lära barn att de kan och får säga nej även till vuxna när något inte känns bra är viktigt men det är aldrig nog – ansvaret för att förebygga övergrepp kan aldrig läggas på barnet. Därför är det ännu viktigare hur vi som vuxna agerar och vilka signaler vi ger. Vilda säger NEJ är således även en lärobok för vuxna att träna på att respektera barns gränser i det lilla.