Trast

Barn i Sverige är aktiva internetanvändare. Många har en egen smartphone eller platta som de använder flera timmar om dagen. Antalet 8-åringar som surfar på nätet dagligen har ökat från 24% 2012 till 49% 2016, och 83% av alla 8-åringar använder nätet flera gånger i veckan. Undersökningar visar också att barn i allt större utsträckning använder nätet utan föräldrarnas uppsikt, och att de är allt yngre när de gör det.

För de flesta av oss är det omöjligt att tänka sig en ett liv utan uppkoppling. Internet, och de enorma möjligheter det för med sig, berikar livet för både vuxna och barn. Men samtidigt har digitaliseringen gjort det lättare för dem som söker kontakt med barn i sexuellt syfte att få direktkontakt med dem.

Detta ska Trast motverka. Trast är en programvara som ser till att personer som tar kontakt med barn på nätet måste identifiera sig. I dagsläget är målet att webbsidor, appar och spel som vänder sig till barn och ungdomar integrerar Trast i bakgrunden, så att om användare vill skicka direkta meddelanden till varandra så går det bara om användarna har identifierat sig gentemot webbsidan, appen eller spelet. Man kan alltså vara anonym gentemot den man chattar med, men med vetskap om att tjänsten man använder vet ens identitet. Tanken är att företag som har barn i sin kundkrets tar sitt ansvar genom att bland annat förhindra att människor kan kontakta barn helt anonymt och sedan gömma sig bakom en IP-adress. Föräldrar ska kunna veta vilka tjänster som är Trast-certifierade och tar ett aktivt ansvar för barns säkerhet. Givetvis måste detta kombineras med att barn lär sig navigera internet på ett tryggt och självständigt vis, att man informerar om grooming och trakasserier, samt att det finns enkla funktioner för att anmäla och få hjälp.

Trast är gratis och ska enligt plan lanseras sommaren 2018.