Tjejzonen

Storasyster online för nyanlända tjejer

Tjejzonen arbetar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan ska för minska tjejer mellan 10 och 25 år. Childhood stödjer nu ett projekt hos Tjejzonen som har som mål att minska den psykiska ohälsan bland nyanlända tjejer, motverka utsatthet och bidra till integration. Målgruppen är 20 tjejer och unga kvinnor som har kommit till Sverige under de senaste två åren.

Under 2016 sökte 435 ensamkommande tjejer asyl i Sverige. Behovet av psykologisk hjälp bland flyktingar är generellt stort, då många har upplevt fruktansvärda saker i sina hemländer och på flykten och behöver stöd med att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Många flickor känner dessutom att de helst vill hjälp av andra flickor och kvinnor, då de av olika anledningar inte har så stor tilltro till myndigheter och/eller män.

Childhood har tidigare finansierat Tjejzonens arbete med att utveckla och anpassa deras mentormodell med ”storasystrar” till en online-modell som gör programmet tillgängligt för tjejer runtom i Sverige. Tjejzonen vill nu anpassa storasystermodellen till nyanlända tjejer. Det innebär att tjejer får en storasyster som de kan chatta, ha röstsamtal och/eller videosamtal med under ett års tid. Utöver det bistår Tjejzonen med stöd i olika former och hjälp med att hitta rätt bland de resurser som finns i samhället.