Sowoldi

Stöd till våldsutsatta flyktingkvinnor och deras barn

SOLWODI står för ”SOLidarity with WOmen in DIstress” (Solidaritet med kvinnor i nöd). Med Childhoods stöd hjälper denna organisation flyktingkvinnor i Tyskland som fallit offer för människohandel, tvångsprostitution, tvångsäktenskap och/eller andra former av våld och exploatering. Eftersom allt fler kvinnor med barn söker sig till dem fokuserar SOLWODI numera på att stödja och behandling av traumatiserade mammor.  Barn som växer upp i en miljö präglad av våld, exploatering och osäkerhet blir ofta traumatiserade, har beteende- eller utvecklingsstörningar . Om deras mammor lider av psykisk stress på grund av det våld de har utsatts för får det också en direkt påverkan på barnens utveckling. Som barn till flyktingkvinnor blir de dessutom ofta  missgynnade på områden som rör vardagslivet.

Sowoldi har 18 regionalcenter och sju skyddade boenden i Tyskland, där man tar man emot dessa mammor och barn.  Då mammorna på grund av sin posttraumatiska stress ofta varken kan ta hand om sig själva eller sina barn, behöver barnen ofta särskild omsorg. Risken är annars att mammornas problem förs över till barnen. Barnen kan genom Sowoldis breda utbud av stödaktiviteter bättre bearbeta sina upplevelser. Projektet stödjer barnen både i deras språkliga som deras allmänna utveckling, och man följer med dem och deras mammor på viktiga möten som rör barnen, t ex på myndigheterna. Förutom stöd i skolarbetet i form av läxhjälp efter skolan har barnen möjlighet att på fritiden delta i konstnärliga aktiviteter eller idrott. Simskola, självförsvarskurser och pysseleftermiddagar gör att barnen kan träffa andra barn och bygga upp sitt självförtroende. Målet med projektet är att integrera barnen i det tyska samhället och även göra mammorna delaktiga i samhället genom sina barn, samt stödja mammorna i deras föräldraroll.