Safer Society

Enligt Polisens beräkningar laddade 15 000 personer enbart i Sverige under 2016 ner övergreppsbilder av barn på nätet. Organisationer som dokumenterar antalet webbsidor som länkar till material med sexuella övergrepp på barn rapporterar att det kan röra sig om över hundratusen per år. Då räknar de inte sidor som ligger gömda på dark web, dvs de sidor på nätet som inte kan nås via en sökmotor som t.ex. Google.

När polisen beslagtar övergreppsbilder på barn rör det sig således ofta om enorma mängder material – ett enda fall kan innehålla hundratusentals bilder och tusentals timmar videofilm. Med sådana mängder material att gå igenom måste polisen i ett tidigt skede kunna prioritera vilka hårddiskar, mappar och filer som ska undersökas först, något som i dagsläget är extremt resurskrävande. Childhood finansierar nu ett pilotprojekt där vår samarbetspartner Safer Society ska ta ta fram en mjukvara som kan hjälpa polisen att i ett tidigt skede prioritera case samt snabbt identifiera utsatta barn och misstänkta förövare. Målet är att detta ska bli ett verktyg för polisen globalt som hjälper dem att snabbare hitta rätt material och således snabbare kunna komma till barnens räddning.