Ponimanie

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Projektet Barnahus in Belarus baseras på den så kallade Barnahusmodellen där barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp får stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe. Intervjurum för barn som utsatts för övergrepp har öppnats runt om i landet. Yrkesverksamma inom myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta barn är knutna till varje rum och vidareutbildas i barnpsykologi och intervjumetodik.

#bryttystnaden Genom att vuxna och barn berättar om övergrepp, eller misstankar om att något inte står rätt till och måste utredas, så kan barn få den hjälp de behöver och man kan förhindra att övergreppen fortgår. Det är tack vare lärare, grannar, kompisar, vårdpersonal, släktingar och andra uppmärksamma i barnens närhet som barnen får den hjälp de behöver genom Barnahusmodellen.