National Center for Child Abuse Prevention

The National Center for Child Abuse Prevention (NCCAP) har sedan 1997 arbetat med barns rätt att skyddas från alla former av våld. År 2000 började NCCAP utbilda socialarbetare, lärare, psykologer, läkare, poliser, domare och åklagare om ämnen relaterade till barnmisshandel och förebyggande av det. Sedan 2003 driver NCCAP AMICUL-centret med behandling, socialt stöd och juridisk och medicinsk rådgivning till barn och familjer. Childhood har tidigare gett stöd till AMICUL-centret och ett projekt som handlade om att implementera den nya lagen om anmälningsplikt när barn utsätts för övergrepp.

Projektet Multiagency Response to abuse against Children i Moldavien ska bygga upp en verksamhet baserad på den så kallade Barnahusmodellen där barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp får träffa både polis, socialtjänst och behandlare på samma ställe. Under projektets första år kommer fokus ligga på att vidareutbilda specialisterna som ska arbeta i verksamheten och få till en bra samverkan mellan de myndigheter som ansvarar för de olika delarna samt att inreda och färdigställa lokalerna där Barnahuset ska finnas. Detta nya projekt är ännu en pusselbit i att se till att barn utsatta för våld och sexuella övergrepp får ett barnvänligt bemötande och sina rättigheter tillgodosedda.