Mith Samlanh

Mith Samlanh arbetar med barn som lever och arbetar på gatan och deras familjer, både förebyggande och med att återintegrera barnen i deras familjer. Idag är organisationen den kambodjanska socialtjänstens ”förlängda arm” i Phom Penh och närliggande områden, med förhoppning att den kambodjanska staten ska ta tillbaka detta ansvar.

Mith Samlanhs fältarbetare söker regelbundet upp de områden i staden där barnen och familjerna håller till. De kommer tillbaka till samma plats flera gånger i veckan och lägger ut presenningar på marken för att kunna samla barn och ungdomar. De minsta barnen får leka och läsa, tonåringarna får diskutera sex och samlevnad, mammorna får råd om hur de kan hålla sina bebisar friska.

Syftet med verksamheten är skapa förtroende och sedan erbjuda familjerna att komma till organisationens drop in-center, där de kan få mat, tvätta sig och prata med någon om skälen till att de hamnat på gatan. Mith Samlanh erbjuder även utbildningsmöjligheter för barn och ungdomar, med drogprevention samt med att nå ut till utsatta familjer som riskerar att hamna på gatan.