Magnolia

Magnolia har ett nära samarbete med organisationen Partnership for Every Child som med hjälp av Childhood utvecklat en modell där barn som behöver ett akut boende placeras i en jourfamilj. Projektet för jourfamiljer introduceras nu i flera regioner runtom Ukraina, delvis med hjälp av finansiering från Childhood. Magnolias projekt går ut på att hjälpa rekrytera minst 70 potentiella jourfamiljer. Projektet innehåller bland annat en informationskampanj på TV, radio och internet samt telefonjour där intresserade kan få mer information och slussas vidare till sociala myndigheter.