Kumudini

Kumudini är en nybildad organisation som etablerades av en grupp professionella och personer som alla arbetar/t förebyggande och responsivt med kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp. De kände alla att det fanns ett stort behov av att etablera en akutmottagning med korttidsboende (20 sängplatser) för flickor som utsatts för sexuella övergrepp, eller är i stor fara för att utsättas, då denna typ av hjälp inte finns i Katmandu idag.

Childhood är Kumudinis största givare och med vårt stöd har denna akutmottagning etablerats. Kumudini arbetar nära socialarbetare, poliser, advokater och andra tjänstemän och andra organisationer. Fokus är att ge psykosocialt stöd och terapi till de utsatta flickorna och arbeta med deras familjer och andra närstående för ett bra återvändande – en stor del av teamets tid läggs på att säkerställa flickornas välbefinnande när de kommer hem. Trots att verksamheten är relativt ny får Kumudini redan nu ta emot flera flickor än de har resurser till. Om denna modell visar sig framgångsrik är förhoppningen att liknande akutmottagningar kommer etableras på flera ställen i Nepal.