Högskolan i Skövde

Brädspelet "Parkgömmet"

Forskare på Skövde Högskola har utvecklat ett interaktivt brädspel – Parkgömmet – för barn i lågstadieåldern. Det är stiftelsen Change Attitude som kom på idéen att låta barn få lära sig om risker online genom ett spel och som under flera år arbetat med Skövde Högskola för att utveckla konceptet. Parkgömmet består av ett fysiskt brädspel och förstärkt verklighet (AR) då man tittar på brädspelet genom en surfplatta eller en smartphone. Spelet liknar en klassisk skattjakt. Varje spelare gömmer en skatt och det finns ledtrådar till dessa gömställen. Ledtrådarna ska spelarna vara rädda om ledtrådarna så att inte någon annan kan hitta skatten. Men det finns också chatt-liknande meddelanden där spelarna får välja om de ska avslöja någon ledtråd eller inte.

Forskarna vid Högskolan i Skövde har haft tillgång till autentiska chatt-loggar från nätet där barn kontaktats i sexuellt syfte, vilket är unikt. Chatt-loggarna har använts som utgångspunkt för att kunna skapa spelhändelser, men det är viktigt att framhålla att det inte förekommer något skrämmande eller olämpligt innehåll i själva spelet. Däremot skapar spelhändelserna ett diskussionsunderlag för uppföljande samtal som ska öka medvetenheten om risker på nätet. Dessa diskussioner kan då ledas av en lärare eller pedagog. Prototypen av spelet har testats på barn och visat goda resultat.

Childhoods stöd går till att färdigställa Parkgömmet samt till att forska kring hur det kan användas i undervisning. Målet med spelet är att det ska användas i skolan tillsammans med lärarledda diskussionsmaterial. Idag är Parkgömmet ett samarbete mellan Change Attitude, Högskolan i Skövde och World Childhood Foundation.