Fulcrum

Fulcrum arbetar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq) ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra människor i Ukraina. På grund av homofobi och diskriminering löper unga hbtq-personer i Ukraina högre risk att utsättas för våld och sexuellt utnyttjande, samt att lida av mental ohälsa. Projektet har som mål för hbtq-ungdomar i Kiev att få kvalitativ och icke-diskriminerande hjälp i stadens familje- och ungdomscenter. Centrets anställda kommer att lära sig att arbeta bättre med utsatta grupper såsom hbtq-ungdomar. Kommunikationskanaler, inklusive online-alternativ, kommer att utvecklas. Fulcrum ska även etablera nätverk av olika organisationer som tillsammans bättre ska kunna nå och hjälpa målgruppen. Projektet inkluderar även aktiviteter med föräldrar för att hjälpa dem ge stöd åt sina barn.