Ekupholeni

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 I Sydafrika är omfattningen av sexuella övergrepp bland de högsta i världen. Ekupholeni grundades 1994 som ett svar på det omfattande våldet som ägde rum i Katorus – ett fattigt område utanför Johannesburg som fortfarande är extremt våldsutsatt.

Childhoods stöd går till deras Gender Violence Programme, som  utvecklades för att hjälpa barn och unga att bearbeta trauman som orsakats av sexuella övergrepp och våld i familjen. Ekupholeni tar emot klienter i alla åldrar, men 60% av våldtäktsoffren som får hjälp är barn, ofta yngre än tonåringar. Organisationen erbjuder terapi, juridisk rådgivning, hjälp med att förbereda sig inför rättegången (barn behöver ofta vittna i Sydafrika) samt hjälp att få tillgång till socialbidrag. De flesta av barnen och deras familjer lever i extrem fattigdom. Stor tonvikt läggs på att hjälpa familjerna att bli självförsörjande, vilket är en viktig faktor för att de ska kunna ta sig ur våldsamma relationer. Arbetet sker i nära samarbete med myndigheter, framförallt en mottagning för utsatta för våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Ekupholeni arbetar också förebyggande i samarbete med skolor och omgivande lokalsamhällen.

Det unika med Ekupholeni är deras långsiktiga, holistiska och kreativa arbetssätt. Varje år får ca 400 barn som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp individuellt stöd Ekupholeni och dessutom deltar ca 75 barn i stödgrupper. Exempel på grupper de har är för förskolebarn (Red Roses group); för barn i skolåldern (Spice Buddies group) för tonårsflickor (Together for one); för föräldrar till barn som utsatts för övergrepp (Mothers Tears ) samt för pojkar som utsatt andra barn för övergrepp (Abanqobi group). De har också en stödgrupp för HBTQ-ungdomar. Varje grupp pågår under 8 månader och avslutas med ett terapeutiskt vildmarksläger.

#bryttystnaden Genom att Ekupholeni ger barnen en trygg möjlighet att prata om de övergrepp de varit med om, och dessutom låter dem träffa andra barn som gått igenom liknande upplevelser, hjälper de barnen att både bearbeta övergreppen och lyfta den skam som utsatta ofta känner. Även i Mothers tears, gruppen för föräldrar till barn som utsatts, ges en möjlighet att både prata om de övergrepp barnen varit med om, men det är också vanligt att mammorna för första gången berättar om hur de själva utsatts. I och med att  mammorna får stöd att bearbeta kan de i sin tur vara ett bättre stöd för sina barn i processen. I stödgrupper för ungdomar diskuteras olika teman som exempelvis samtycke och relationer. Genom att prata om övergrepp, sunda relationer och en sexualitet grundad i samtycke förebygger Ekupholeni att övergrepp sker. Organisationen föreläser också i skolor vilket gör att kunskapsnivån och medvetenheten om övergrepp  stärks.